Bewonersinitiatieven geven waardevolle input na val kabinet: energietransitie zet door

19 oktober 2023

Bewonersinitiatieven geven waardevolle input na val kabinet: energietransitie zet door

Actieve buurtbewoners zijn een essentiële schakel voor het behalen van de klimaatdoelen. Met Klimaatstichting HIER, Buurkracht, de Natuur en Milieufederaties, LSA bewoners en Energie Samen werken we daarom aan bewonersparticipatie. Het is belangrijk dat deze beweging niet stil komt te liggen; zonder deze waardevolle bewonersinitiatieven valt er veel draagvlak weg voor het doorzetten van de energietransitie. Daarom riepen we met behulp van deze bewonersinitiatieven het kabinet op om het klimaatbeleid niet controversieel te laten verklaren.

 

Val van kabinet: laat klimaatbeleid niet wachten

Nadat op 7 juli dit jaar het kabinet viel, deden we op 9 juli samen met een brede alliantie van maatschappelijke partijen een oproep aan de Tweede Kamer: leg alle ontwikkelingen en besluiten rondom klimaat- en energietransitie niet stil. Meer dan 100 maatschappelijke organisaties droegen deze boodschap uit, en op www.nationaalklimaatplatform.nl werd deze oproep breed gesteund. Ook met een demissionair kabinet is een duidelijk en stabiel klimaatbeleid nú nodig. Want het klimaat wacht niet.

Zorgen binnen de energietransitie concreet in beeld gebracht

In opvolging van deze oproep, is vanuit de Participatiecoalitie een peiling gehouden onder bewonersinitiatieven en energiecoöperaties. Zij spelen een essentiële rol in de klimaatcrisis, en het is belangrijk dat zij door kunnen gaan met hun waardevolle rol in de verduurzaming in Nederland. In deze peiling hebben we daarom in beeld gebracht waar de grootste zorgen liggen wanneer het klimaatbeleid als controversieel zou worden verklaard.

Waardevolle knelpunten

Vanuit meer van 400 bewonersinitiatieven in Nederland hebben we vervolgens in beeld gebracht waar de grootste zorgen liggen. De belangrijkste resultaten: 87% van de ondervraagden gaf aan zorgen te hebben over het stilvallen van de voortgang van de energietransitie, 69% maakte zich zorgen om grote bedrijven/industrie die zouden wachten met verduurzamen van hun bedrijfsprocessen en 52% gaf aan dat onduidelijkheid over subsidies voor verduurzaming van woning of op opwekprojecten een probleem zou vormen. Daarnaast werd vanuit eigen inbreng veel aangegeven dat mensen zich zorgen maken over de voortgang van de wettelijke kaders die nodig zijn.

Deze knelpunten brengen helder in beeld waarom het écht nodig is om het klimaatbeleid niet stil te laten staan. Dankzij de breedgedragen respons van onze achterban, hebben we in samenwerking met het Nationaal Klimaat Platform concrete resultaten weten te bundelen. Een tweede oproep volgde op 25 augustus, welke vanuit het Nationaal Klimaat Platform is voorgelegd aan de Tweede Kamer. De boodschap: breng het staande klimaatbeleid ten uitvoer, en blijf dit met volle kracht doen totdat het nieuwe parlement en kabinet zijn geïnstalleerd.

Niet controversieel verklaard

Op 5 september gaf de Tweede Kamer aan dat het klimaatbeleid inderdaad niet mocht stilvallen, en op 12 september werd het definitief: het klimaatbeleid wordt niet controversieel verklaard. Een stap in de goede richting, waaraan we met behulp van onze achterban een mooie bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Meer over de bewonersinitiatieven

Ben je benieuwd naar deze bewonersinitiatieven en wat zij doen om de energietransitie in een (groene) versnelling te brengen? Daar kunnen we je heel veel over vertellen. Lees bijvoorbeeld deze 20 lessen uit de praktijk, waarin de succesfactoren en knelpunten binnen de warmtetransitie door bewonersinitiatieven worden uitgelicht. Of bekijk op deze pagina een aantal voorbeelden van bewonersparticipatie bij lokale energieprojecten.