Bewonersinitiatief in de warmtetransitie – Participatiecoalitie deelt 20 lessen uit de praktijk

Voor wie: gemeenten

Wat: Er ontstaan steeds meer initiatieven van bewoners die zelf een actieve rol willen spelen als hun buurt overstapt op duurzame warmte. Ondertussen hebben gemeenten de regierol in de warmtetransitie en moeten in 2021 hun Transitievisie Warmte vaststellen. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? In het rapport ‘Bewonersinitiatief in de warmtetransitie: De Participatiecoalitie deelt 20 lessen uit de praktijk’ worden succesfactoren en knelpunten beschreven.

In de publicatie zijn lessen ingedeeld in vijf fasen. Eerst wordt ingegaan op bewonersparticipatie bij de Transitievisie Warmte. Vervolgens komen vier fasen aan bod van een wijkuitvoeringsplan: de oriëntatiefase, de ontwikkelfase, de uitvoeringsfase en de gebruiksfase.

Download het rapport