Aardgasvrije wijken

Wat we doen op het thema aardgasvrije wijken

 

Zonder bewonersparticipatie geen warmtetransitie. Het is essentieel dat bewoners zich betrokken voelen bij de plannen voor hun eigen buurt, erachter staan en mee willen doen. Want uiteindelijk lukt het alleen om aardgasvrij te worden als iedereen meedoet. Bewonersparticipatie is een complex onderwerp en kun je op verschillende manieren inrichten. Hoe pak je het als gemeente of andere partij nou het beste aan? De Participatiecoalitie helpt.

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Dat betekent dat alle 8 miljoen woningen in de komende 28 jaar over moeten op een duurzame warmtevoorziening. De doelstelling is dat dit in 2030 bij de eerste 1,5 miljoen woningen gerealiseerd is.

 

Onderwerpen waar we bij ondersteunen

  • Opstellen en uitvoeren van de wijkaanpak voor aardgasvrij.
  • Betrekken van bewoners bij de gemeentelijke warmteplannen.
  • Organiseren van collectieve verduurzamingsmaatregelen in een buurt.
  • Organiseren van een coƶperatief warmtenet.
  • Natuurinclusief isoleren.

Aanbod voor overheden

  • We brengen je in contact met bewonersinitiatieven.
  • Bewoners activeren om een rol te spelen in lokale energietransitie.
  • Webinars over o.a. warmtenetten aanleggen, de samenwerking tussen partijen, natuurinclusief isoleren.
  • Kennisdeling over de lokale warmtetransitie en participatie.
  • Voorbeelden van bewonersparticipatie.

Neem contact op

Uitgelichte publicaties

Zie ook

Bekijk ook onze andere publicaties.

Publicaties Participatiecoalitie

 

Ondersteuning voor bewoners

Ben je van een bewonersinitiatief en heb je behoefte aan ondersteuning van de Participatiecoalitie? Neem contact via ondersteuning@departicipatiecoalitie.nl