Over de Participatiecoalitie

Over de Participatiecoalitie

 

Wij staan voor een door bewoners gedragen energietransitie. Eentje waarbij bewoners nauw betrokken zijn en natuur hoog op de agenda staat. Wij geloven dat dát de weg is naar een duurzame energievoorziening. Om hieraan bij te dragen, bundelen wij de krachten van onze vijf organisaties op het gebied van bewonersparticipatie en natuur.

 

We zijn vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: klimaatstichting HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners.

Onze missie: Een maatschappelijk gedragen én natuurinclusieve energietransitie, waarbij bewoners als een volwaardige partij samenwerken met overheden en marktpartijen.

 

Gezamenlijke uitgangspunten

 • Het is belangrijk dat bewoners een gelijkwaardige rol hebben in de energietransitie.
 • Bewoners staan altijd centraal om tot een proces te komen met veel eigenaarschap en draagvlak.
 • Voor een goede samenwerking moet je elkaar begrijpen en zijn duidelijke afspraken essentieel.
 • Voldoende steun op alle niveaus – zowel in de wijk als bestuurlijk – vergroot de kans op een soepel proces aanzienlijk.
 • Een standaardaanpak voor bewonersparticipatie bestaat helaas nog niet. We moeten nog veel ervaring opdoen.

 

Aanpak

We richten ons op bewonersparticipatie bij de totstandkoming en uitwerking van de Regionale Energiestrategieën en aardgasvrije wijken. We brengen de werelden van overheden en bewonersinitiatieven dichter bij elkaar. We ondersteunen bewonersinitiatieven en zijn de linking pin van bewoners naar overheden toe. Bovendien vertegenwoordigen we het perspectief van de burger naar Den Haag toe.

Onze achterban wordt gevormd door bewoners en bewonersinitiatieven. We zorgen dat ze als volwaardige partner mee kunnen doen aan de energietransitie, en helpen hen bij alles wat daarvoor nodig is.

Aan overheden geven we een helpende hand om samen te werken met bewoners(initiatieven). Hoe betrek je ze actief bij de opwek van duurzame energie en aardgasvrije wijken? We vinden het van groot belang dat gemeenten van elkaar leren en tot een eigen aanpak komen die bij de regio past. Als coalitie hebben we veel voorbeelden en kennis van wat er lokaal al gebeurt en die delen we graag.

Tot slot halen we ervaringen en kennis op in het land en brengen die ook bij de landelijke overheid aan het voetlicht.

 

Regionale Energiestrategieën

De Regionale Energiestrategieën (RES’en) gaan over het opwekken van duurzame energie op land. We zijn een klein land met veel inwoners, dieren en kwetsbare natuur. Om de klimaatdoelen te halen, moet er ontzettend veel duurzame energie opgewekt worden in Nederland. Daarom moeten we zorgen dat we sámen met bewoners, geschikte plekken aanwijzen voor toekomstige windmolens en zonneparken zorgvuldig inpassen in ons landschap. Rekening houdend met de belangen van omwonenden, landschap en natuur.

Als ideaal toekomstbeeld zien we dat de directe omgeving ook meeprofiteert van de baten van duurzame energie opwek in de omgeving. Benieuwd wat we overheden bieden?

 

Lees hoe we overheden ondersteunen

 

Wat we doen

 • We delen kennis en goede voorbeelden over bewonersparticipatie en natuurinclusieve energietransitie.
 • We bevorderen de inbreng van lokale initiatieven in de Regionale Energiestrategieën (RES).
 • We behartigen de belangen van lokale initiatieven.
 • We ondersteunen lokale initiatieven bij hun projecten op het gebied van energieopwek, duurzame warmte en energiebesparing.
 • We adviseren overheden over het betrekken van bewoners bij aardgasvrije wijken en de RES’en, en de projecten die daaruit voortvloeien.
 • We helpen partijen elkaar te vinden en helpen ze elkaars taal te leren spreken.
 • We helpen alle betrokkenen in een energieproject tot concrete afspraken, plannen en resultaten te komen op weg naar een aardgasvrije wijk.

Aardgasvrije wijken

In de toekomst gaan we onze huizen duurzaam verwarmen, en niet meer met aardgas. Om dat in 2050 voor elkaar te hebben, hebben gemeenten plannen gemaakt wanneer welke wijken ‘van het gas af gaan’.

De eerste wijken die voor 2030 aardgasvrij moeten zijn, zijn al bekend. Toch blijft het een grote uitdaging voor gemeenten om dit voor elkaar te krijgen. Hoe krijg je bewoners mee, hoe werk je samen met bewonersinitiatieven. Benieuwd hoe we overheden helpen?

 

Lees welke ondersteuning we bieden

 

Landelijke samenwerking

We werken nauw samen met:

Landelijk stemmen we regelmatig met elkaar af. Zo zorgen we ervoor dat je met vragen altijd bij de juiste persoon of organisatie terecht komt.

We zetten ons samen in voor een sterke lokale samenwerking. We delen onderling kennis en voorbeelden en dragen bij aan de ontwikkeling van landelijke handreikingen.

 

Onze krachten

Bekijk hieronder welke expertise elke coalitiepartner inbrengt.

Klimaatstichting HIER

Klimaatstichting HIER ontwikkelt kennis over participatie voor bewonersinitiatieven en gemeenten, en deelt deze via verschillende platforms.

Website

Buurkracht

Buurkracht vindt, verbindt en activeert bewoners met concrete aanpakken op straat- buurt- en wijkniveau, waaronder een plan voor het aardgasvrij maken van de wijk of buurt.

Website

Energie Samen

Energie Samen stelt bewonersinitiatieven in staat om zelf een plan te maken, een warmteoplossing te ontwikkelen en exploiteren.

Website

De Natuur en Milieufederaties

De twaalf Natuur en Milieufederaties bieden elk in hun eigen provincie ondersteuning aan bewonersinitiatieven en gemeenten en brengen deze samen.

Website

LSA Bewoners

LSA Bewoners richt zich op complexe stadswijken en brengt de lokale betrokken partijen bij elkaar om op zoek te gaan naar inclusieve aardgasvrije plannen.

Website