Privacy

Privacyverklaring

De Participatiecoalitie vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze website is beveiligd met SSL
De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of aanmelding als supporter of lezer van onze nieuwsbrief.

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Participatiecoalitie alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van de Participatiecoalitie treft u een aantal links aan naar andere websites. De Participatiecoalitie draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Verwerking van Persoonsgegevens
Wanneer u informatie of brochures aanvraagt of nieuwsbriefabonnee  wordt van de Participatiecoalitie, deelneemt aan activiteiten of campagnes, worden uw gegevens vastgelegd bij de Participatiecoalitie. De Participatiecoalitie gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag en om te informeren over (landelijke) projecten, campagnes en het werk van de Participatiecoalitie. Uw gegevens worden niet buiten de Participatiecoalitie met derden gedeeld. Als u geen prijs stelt op andere informatie over de Participatiecoalitie dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u dat op het contactformulier aangeven. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat om uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren zoals geen post, geen e-mail, geen telefoon.

Uw rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens

  • Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij de Participatiecoalitie aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op uw verzoek meldt de Participatiecoalitie aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die de Participatiecoalitie van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hiertoe kunt u mailen naar info@departicipatiecoalitie.nl.