Participatiecoalitie roept Tweede Kamer op om door te gaan met klimaatbeleid

14 juli 2023

Participatiecoalitie roept Tweede Kamer op om door te gaan met klimaatbeleid

Afgelopen vrijdag werd Nederland verrast door de val van het kabinet Rutte 4. Dit betekent dat de voortgang op diverse onderwerpen waar de politiek zich over moet buigen, tijdelijk stil komt te vallen. De klimaataanpak, en daarbij de energietransitie, is mogelijk één van deze onderwerpen. Dit is iets dat we moeten voorkomen, want het klimaat wacht niet. U maakt deel uit van een bewonersinitiatief of energiecoöperatie en deze spelen een essentiële rol in de oplossing van de klimaatcrisis. Tekent u deze petitie? Dan strijden we er samen voor dat de klimaataanpak hoog op de agenda van de politiek blijft staan.

 

Bewonersinitiatieven en coöperaties

HIER, Natuur- en Milieufederaties, LSA Bewoners, Energie Samen en Buurkracht werken al enige jaren als Participatiecoalitie samen aan de ondersteuning van bewonersinitiatieven en energiecoöperaties. De groeiende beweging van bewonersparticipatie wordt inmiddels erkend als essentieel onderdeel van de klimaataanpak en energietransitie. Het is belangrijk dat deze beweging, waar u een onderdeel van bent, weet waar ze aan toe is en door kan gaan met het gezamenlijk verduurzamen van Nederland.

 

Oproep

We vragen leden van een bewonersinitiatief of energiecoöperatie onze oproep te ondersteunen en aan te geven waar u zich het meeste zorgen over maakt. Dat kan middels dit formulier. Wij bundelen samen met het Nationaal Klimaat Platform deze knelpunten en geven zo een helder signaal af bij de Haagse politiek. Uiteraard staat het u ook vrij om zelf te mailen naar: signalen@nkp.nl.

 

* Deze oproep maakt onderdeel uit van een oproep die op 9 juli, nog vóór het Kamerdebat, door een divers aantal organisaties aan de Tweede Kamer is gestuurd. Helaas hebben velen nog niet de kans gehad zich ermee te verbinden. Die kans biedt het Nationaal Klimaat Platform nu alsnog in overleg met HIER, Buurkracht, Natuur- en Milieufederaties, LSA Bewoners en Energie Samen.