Voorbeelden RES

Regionale Energiestrategieën (RES)

Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. Hoe pak je dat aan? In ieder van de 30 RES-regio’s is een team van lokale vertegenwoordigers van de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen beschikbaar voor het samen inbrengen van kansen en een aanbod vanuit onze achterbannen, advies en ondersteuning, en het delen van kennis.

 

Aanbod Participatiecoalitie programma RES

Het aanbod van de Participatiecoalitie voor de RES-regio’s bestaat uit een menukaart. Deze menukaart kent een basispakket en een pluspakket. Het basispakket is een aanbod voor alle regio’s met financiering vanuit het Klimaatakkoord. De onderdelen van het pluspakket zijn niet bekostigd uit Klimaatakkoord. Dit is telkens maatwerk en hiervoor wordt (co-)financiering gezocht.

 

Maatschappelijk gedragen RES

Samen met de RES-regio’s, gemeenten en provincies dragen wij op die manier bij aan maatschappelijk gedragen Regionale Energie Strategieën. Dat doen we door:

  • Invulling 50% in eigendom lokale omgeving, ook voor lage inkomens
  • Procesparticipatie: participatieve planvorming, beleidsvorming en projectuitvoering
  • Zorgvuldige inpassing met aandacht voor natuur en landschap

Wil je inspiratie opdoen of informatie inwinnen? Bekijk de voorbeelden hieronder en doe er je voordeel mee!