NMU organiseert sessies met bewoners en lokale natuur-, landschaps- en energieclubs

De NMU betrekt zowel groene als energie-organisaties bij visievorming

Hoe passen we duurzame energie in het buitengebied in? Wat zijn de kansen, de zorgen en de mogelijke oplossingen en dilemma’s? Over die vragen ging de Natuur en Milieufederatie Utrecht in gesprek met haar diverse achterban van betrokken bewoners en lokale natuur-, landschaps- en energieclubs. De insteek gaf aanwezigen de kans elkaars perspectieven beter te begrijpen, en de NMU waardevolle input voor inbreng bij gemeentelijke plannen en  regionale energie strategieën. Voor meer info zie hier.

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties – dat zijn Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, Staatbosbeheer, IVN en de Natuur en Milieufederatie Utrecht – hebben gezamenlijk nagedacht over wat zij belangrijk vinden bij de inpassing van duurzame energieopwekking in het buitengebied. Hierin hebben zij gezamenlijk nagedacht over hoe er ruimte geboden kan worden aan een snelle energietransitie mét oog voor alle natuurwaarde en landschapskwaliteiten die Utrecht rijk is. De uitkomst hiervan is gedeeld met lokale overheden, initiatiefnemers en bewoners(initiatieven).