Wijkaanpak Energie in de Generalenbuurt: een terugblik

10 augustus 2020

Welke stappen kunnen bewoners van de Generalenbuurt nemen richting een aardgasvrije woning en in welke volgorde? Het afgelopen jaar doorliepen buurtbewoners de Wijkaanpak Energie van Buurkracht en smeedden ze hun eigen buurtplan. Begin dit jaar presenteerden ze het eindresultaat aan wethouder Rik Thijs. Een mijlpaal. En het vervolg staat alweer voor de deur. Een terugblik met een van de bewoners, de buurtbegeleider en de gemeente.

Het begon in 2018, toen de gemeente Eindhoven de Generalenbuurt samen met de Sintenbuurt en ’t Ven had aangewezen als pionierswijken om versneld van het aardgas af te gaan. Roozbeh Nikdel, projectleider bij de gemeente: “We vonden het belangrijk dat bewoners hierover zelf meedachten en zelf met plannen zouden komen. Alleen zo creëer je draagvlak. Vandaar dat we Buurkracht hebben gevraagd daarbij te helpen, door de buurten te organiseren, bewoners te activeren en samen met hen gestructureerd naar een buurtplan toe te werken.”

Voortouw nemen
Bewoner Paul Ernst was een van de tien leden van het meedenkteam in de Generalenbuurt, dat de drijvende kracht achter het buurtplan vormde. “Ik ben zelf al druk met energiebesparing bezig, het onderwerp interesseert mij zeer. Ik vind het heel erg hoe de ijskappen afbrokkelen en de rommel zich opstapelt. Als ik iets kan betekenen om die ontwikkelingen tegen te gaan, doe ik dat graag. Dus toen de gemeente en Buurkracht een buurtbijeenkomst organiseerden en vroegen wie bereid was het voortouw te nemen in plannen voor de buurt, heb ik me meteen opgeworpen. Met nog negen anderen.”

Wat vind de buurt?
In de periode die volgde, inventariseerden de leden van het meedenkteam via enquêtes hoe buren aankeken tegen de warmtetransitie, wat hen zou bewegen mee te doen en welke thema’s in de wijk leven. Ze onderzochten alternatieven voor aardgas, organiseerden activiteiten zoals een warmtewandeling – waarbij ze om met een warmtecamera in beeld brachten waar de isolatie voor verbetering vatbaar was. En ze hielden de wijk op de hoogte van de voortgang, onder andere met updatekaarten in de bus, online verslagen en buurtbijeenkomsten op gezette tijden.

Altijd-goedmaatregelen
Gaandeweg bleek dat er voor de Generalenbuurt niet onmiddellijk een aantrekkelijk alternatief voor aardgas in het verschiet lag. Het doel van het traject voor deze pioniersbuurt werd bijgesteld: van een aardgasvrij-plan naar een aardgasvrij-voorbereid-plan. Paul: “De meeste huizen in de Generalenbuurt hebben energielabel D. Wil je dan je huis aardgasvrij maken, dan praat je over bedragen van soms € 80.000,-. Het is niet reëel om te verwachten dat mensen dat gaan uitgeven. Maar je kan wel stappen zetten in die richting waar je altijd plezier van hebt. Zoals isolatie en zonnepanelen. Ook daarvoor moet je investeren – het is nog een uitdaging om iedereen ervan te overtuigen dat dit zinvol is. Maar het begint te komen. Ik ben nu de derde in mijn straat die zonnepanelen laat plaatsen. En als ik aan mijn buren vertel dat ik nog geen 400 m3 gas per jaar verstook, willen ze graag horen hoe ik dat voor elkaar gekregen heb.”

Strakke agenda
Paul kijkt tevreden terug op de periode waarin hij met de buurt, het meedenkteam voorop, werkte aan het buurtplan. “Over de begeleiding van Buurkracht ben ik zeer positief. En binnen ons team was er enthousiasme genoeg. Ik heb me ook alweer aangemeld om een actieve rol te nemen in het vervolgtraject dat de gemeente wil starten. Dan gaan we kijken wat we aan gezamenlijke acties kunnen oppakken om het voor iedereen makkelijker te maken om maatregelen te nemen.”

Goed voor de verbinding
Ook de gemeente en Buurkracht zien uit naar de volgende stappen. Yvette van Buurkracht: “Dat het plan er ligt is prachtig, maar nog trotser ben ik op de verbinding die ik tussen mensen zag ontstaan. Ik merk ook dat bewoners mede daardoor verder kijken dan hun eigen huisnummer. Eén bewoner zei bijvoorbeeld: ‘Ik vind het niet erg om meer te betalen als daardoor meer buren meedoen.” Roozbeh Nikdel, projectleider pioniersbuurten warmtetransitie bij de gemeente, vult aan: “Alleen al dat zo veel mensen bereid zijn om vrijwillig mee te denken, vind ik geweldig. We zien ook dat deze trajecten bijdragen aan de sociale cohesie in de buurten. Daar zijn wij als gemeente heel blij mee. Én we weten dankzij deze pionierstrajecten nu veel beter hoe we verder willen. Zowel met deze wijken als met wijken die nog aan de start staan. Mooie resultaten!”

Lees hier meer over de Wijkaanpak Energie van Buurkracht

Meer Aardgasvrijcases