Webinar: Ook met een smalle beurs meedoen aan wind- en zonneparken?

15 mei 2020

Ook met een smalle beurs meedoen aan wind- en zonneparken?

Wind- en zonneparken worden steeds vaker geheel of gedeeltelijk in lokaal eigendom gerealiseerd. Zeggenschap en opbrengsten landen zo grotendeels lokaal. Maar als eigendom ook betekent mee investeren, kunnen mensen met een smalle beurs buiten de boot vallen.  Wat kunnen energiecoöperaties, gemeenten en andere betrokken partijen doen zodat mensen met een smalle beurs ook de vruchten (kunnen) plukken van het lokaal opwekken van nieuwe energie? In dit webinar, georganiseerd door de Participatiecoalitie gaan we in op deze vraag. We leggen ook een link met hoe mensen met een smalle beurs in het algemeen kunnen meekomen in de energietransitie in hun dorp of wijk.

Een inclusieve energietransitie

Voor het webinar hebben we drie sprekers uitgenodigd die betrokken zijn bij ‘inclusieve aanpakken’ voor het lokaal opwekken van duurzame energie:

  • Piet van Veen van De Werkmakers betrokken bij Zutphen Energie. Zij ontwikkelen een zonnepark van zesduizend zonnepanelen, met een aantrekkelijk aanbod speciaal voor huishoudens met een bijstandsuitkering of in de schuldhulpverlening.
  • Miranda Scheffer is bestuurslid van Stichting Duurzame Energie Wierden Enter, zij lieten Zonnepark de Groene Weuste bouwen met lokaal opgeleide werklozen, die zo allemaal weer de weg vonden naar een regulieren baan.

De twee sprekers presenteren verschillende initiatieven die zij ontwikkelen om mensen met een smalle beurs toegang te geven tot de energietransitie. Ze beschrijven hun inclusief financieringsmodel en de meest essentiële stappen om tot een goede organisatie te komen. Ze gaan ook in op hoe zij zich inzetten om de beoogde doelgroepen ook écht te bereiken. Dat dat niet eenvoudig is en een bewuste investering en inzet van expertise vergt, zal blijken uit de derde bijdrage:

  • Eefje Ernst, ‘social designer’ bij Stichting Zet, is verbonden aan het project Energie Voor Iedereen. In dit project voeren vier Brabantse gemeenten momenteel pilots uit om samen te ontdekken wat wel of juist niet werkt bij het betrekken van de doelgroep bij het verduurzamen van hun eigen huis.

Webinar – 28 mei
Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Organisatie: De Participatiecoalitie

Meld je aan voor het webinar