Warmte uit het IJmeer: voortvarend van start

27 mei 2021

Warmte uit het IJmeer: voortvarend van start

Muiderberg, een prachtig klein stadje aan het IJmeer, koerst op de aanleg van een warmtenet gevoed met warmte uit het IJmeer: van en voor bewoners.

Barbara Boudewijnse, wethouder bij Gooise Meren legt de eerste buis

Warmteschap: een nieuw marktmodel

Voorzitter Miel Janssen van de coöperatie Wattnu: ‘Na de oorlog in de tijd van de wederopbouw was er een sterke overheid die ons sociale stelsel heeft opgebouwd. In de jaren tachtig was er een kentering, met liberalisering en marktdenken. De laatste jaren komen we erachter dat ook dat zijn keerzijde heeft en wordt het tijd voor vernieuwing. Onze coöperatie gelooft er sterk in dat bewoners zélf een grotere rol kunnen en moeten nemen. Er is zoveel talent en passie in de lokale samenleving, dat kunnen we benutten. We zijn voorstander van een nieuw marktmodel waarin bewoners zelf aan het roer staan, een coöperatief warmtebedrijf ofwel Warmteschap.’ De coöperatie kan  ondersteuning en ervaring van andere coöperaties vanuit het hele land benutten via het netwerk van Buurtwarmte.

Van en voor de bewoners zelf

Participatie van bewoners past ook goed bij het beleid van de gemeente Gooise Meren en zo heeft Wattnu zich ontwikkeld tot een belangrijke partner van  deze gemeente. De coöperatie Wattnu legt een warmtenet aan voor de 1200 woningen in Muiderberg. Wattnu is straks eigenaar van de hele keten. Van de warmtebron, de leidingen tot aan de levering – alles is van en voor de bewoners zelf. Doordat de bewoners zelf eigenaar worden, kan het warmtenet voordeliger ontwikkeld worden (de rendementseisen zijn lager dan bij een commerciële partij).

Tijd nemen en aandacht geven loont

Ook de inzet van de enthousiaste vrijwilligers is van groot belang, ook dat scheelt in de kosten. Met een groep van 25 mensen is intussen huis-aan-huis bij iedereen aangebeld en zijn kleine gesprekjes gevoerd. In de eerste straat zijn de energiecoaches van Wattnu gemiddeld 10 uur per woning aan het ‘koffie drinken’ geweest om uit te leggen, zorgen aan te horen.  Het begin is dus intensief. Ook het gesprek over de plek van de afleverset en het tracé door de voortuin wordt door de energiecoaches gevoerd. Wattnu heeft een samenwerking opgezet met de twee lokale installateurs en bij ingewikkelde vragen kunnen de coaches natuurlijk altijd een beroep doen op hen. ‘De tijd nemen voor deze gesprekken en aandacht voor het individu maken dat weerstand verandert in medewerking. Een echt monnikenwerk waarvoor vrijwilligers onmisbaar zijn’ aldus Miel Janssen.

Gemeente en coöperatie: hand in hand

Met een lening van de gemeente worden de buizen voor de eerste fase in de grond gelegd. De komende jaren zal het warmtenet verder uitgerold worden, in het tempo waarin de gemeente de werkzaamheden aan de riolering uitvoert. Ook daarin trekken de gemeente en de coöperatie samen op.