Vitaal dorp aan de Lek

8 juni 2021

Vitaal dorp aan de Lek

Everdingen, een dorpje  van 1200 inwoners aan de Lek, kampte – zoals zo vele dorpen – met een toenemend gebrek aan voorzieningen. In 2013 is daarom de Stichting Vitaal Dorp opgericht, die zich ten doel heeft gesteld om de vitaliteit van het dorp te vergroten. Intussen zijn er een buurtwinkel, een ontmoetingsplaats, dagbesteding, deelauto’s, activiteiten voor ouderen.

In 2019 deed de stichting een verzoek aan de wethouder om één van de medewerkers van de stichting een dag in de week vrij te kunnen maken om plannen te kunnen ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. De wethouder was enthousiast en zei direct ja: de gemeente Vijfheerenlanden geeft  initiatieven uit de samenleving graag ruimte en de lijnen met de gemeente zijn kort.

vlnr Jessica Doorn en Sofie ten Have (NMU) en het bestuur van de coöperatie Huibertstroom: Jan van Dockum, Peter ten Have, Ide Engelsma en Katharina Frede

 

Warmte uit de Lek

Na een eerste oproep waren er meteen al 14 geïnteresseerde dorpsbewoners die wilden meedenken. Dit heeft in anderhalf jaar tot zulke serieuze en concrete plannen geleid dat de oprichting van een energiecoöperatie noodzakelijk werd. Water uit de Lek moet gaan dienen voor het verwarmen van het dorp. Coöperatie Huibertstroom wil (volgens Deens model) dit warmtenet in eigen hand houden. Uitgangspunt is dat het voor de mensen in het dorp niet duurder wordt. Dat kan ook lukken, omdat de coöperatie geen grote winstmarges nodig heeft en het dorp zelf de regie houdt.  Huibertstroom is aangesloten bij Energie Samen/Buurtwarmte en kan veel kennis en ervaring ophalen vanuit andere coöperaties. En er zijn vanuit Buurtwarmte nauwe banden met Denemarken, waar dit coöperatieve model gebruikelijk is.

Financiën

Op dit moment gaat het technische gedeelte van de plannen snel. Doel is om het ontwerp te verfijnen, de kosten goed in beeld te krijgen en financiering te krijgen. Voor dat laatste zijn zowel de relatie met de gemeente als de saamhorigheid van een dorpsgemeenschap nuttig. De coöperatie deed een oproep in de nieuwsbrief om mee te denken over financiering. De wethouder nam daarop het initiatief te bellen met de directeur van de lokale Rabobank.  Zoals gezegd, de lijnen zijn kort in het dorp.

Corona maakt contact met de buurt lastig

Het contact met de mensen in de wijk ligt wat op dit moment lastiger. Vanwege de corona-beperkingen zijn er weinig contactmomenten en spreekt men elkaar minder. Wel zijn er digitale informatie avonden geweest. In het najaar hoopt de coöperatie de gesprekken met inloopavonden en zelfs met een wandeling door de uiterwaarden weer nieuw leven in te blazen. Het doel is om einde van het jaar een groot aantal steunbetuigingen te hebben verkregen, zodat de volgende stap in dit project gezet kan worden.