Meer draagkracht voor de energietransitie

7 februari 2024

Meer draagkracht voor de energietransitie

Een verkenning voor een nieuwe publiek-civiele samenwerking

Nederland staat voor grote transities, waaronder de energietransitie. Maatschappelijke initiatieven kunnen hier substantieel aan bijdragen. Er zijn nog wel belemmeringen en drempels in wet- en regelgeving die moeten worden opgeheven. Wat is er nodig om maatschappelijk initiatief in energieopwekking te positioneren als een gelijkwaardige partij, naast publiek en privaat initiatief? Wat zijn aandachtspunten voor sociale structuur, governance, juridische kaders, financiële instrumenten en technologie? Waar wordt al maatschappelijke waarde gecreëerd en hoe kan deze verder worden vergroot?

Het Nationaal Klimaat Platform gaf Waag Futurelab opdracht om de positie van maatschappelijk initiatief in de energietransitie te verkennen. De Participatiecoalitie was hierbij betrokken, bestaande uit: Energie Samen, Klimaatstichting HIER, LSA Bewoners, Buurkracht en Natuur en Milieufederaties. Van de initiatieven zaten Energie A16, Energie van Rotterdam, Warm Heeg en Zuiderlicht aan tafel. Ook Ministerie van EZK en de gemeente Amsterdam hebben bijgedragen.

Benieuwd naar de verkenning voor een programmavoorstel waarmee maatschappelijk initiatief zodanig de ruimte krijgt dat het in 2050 voor minimaal 50% bijdraagt aan de opwek voor de gebouwde omgeving en particulier vervoer?

Klik hier voor het hele rapport.