Lokale initiatieven helpen bij verduurzaming wijk of dorp

24 maart 2020

Lokale initiatieven helpen bij verduurzaming wijk of dorp

Onderzoek van TNO en Buurkracht tonen aan dat lokale initiatieven een belangrijke rol spelen in het realiseren van de energietransitie. Tussen alle grote woorden en maatregelen om de transitie van fossiel naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken vallen lokale energie-initiatieven vaak nauwelijks op. Maar in een jaar tijd nam hun aantal met zo’n honderd toe tot ruim boven de vijfhonderd.

Werkboek met praktische tips en tools

TNO en Buurkracht ontwikkelden samen een werkboek om lokale clubs te helpen bij het verder verduurzamen van wijk of dorp. Het werkboek Samen lokaal in beweging (SLIB) beschrijft welk traject je lokaal moet doorlopen om meer mensen te betrekken en te motiveren om acties in gang te zetten gericht op de energietransitie. Aansluiting bij bestaande initiatieven, ook van heel andere aard, kan daarbij slim zijn. Het werkboek biedt een stappenplan met praktische tips en tools. Het kwam tot stand met medewerking van twee lokale initiatieven in het Friese dorp Nij Beets en de wijk Zuiderburen in Leeuwarden. Hier werd de aanpak van TNO en Buurkracht in de praktijk getoetst. (lees het hele nieuwsbericht)

Download het werkboek        Download de wensenkaart