Kiemkracht!: Podcast met transitieverhalen

8 april 2020

Kiemkracht!

Kiemkracht! vertelt transitieverhalen over de groei van het nieuwe Nederland. In de podcast zoomen Louise Boelens en Anne van Strien in op kiemen van transities. Waar kiemt het, hoe groeit het en wat wordt er geoogst?

In opdracht van DuurzaamDoor bespreken Louise en Anne in vijf podcasts een aantal projecten op het gebied van verduurzaming. Via interviews vragen zij aan betrokken: welke bewegingen zie je in transitieprocessen? Hoe werken de systeemwereld (overheden) en de leefwereld (participerende burgers) samen. En hoe komen kennis- en proces bij elkaar? In deze podcasts, getiteld Kiemkracht!, komen transitieversnellers aan het woord om deze vragen te beantwoorden. De eerste aflevering gaat over de Circulaire Energiecentrale.

(DuurzaamDoor is een kennisprogramma van overheden en maatschappelijke organisatie, waarvan het programmabureau is ondergebracht bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Meer informatie: www.duurzaamdoor.nl)