Geen roofvogels op zonnepanelen

27 februari 2020

Geen roofvogels op zonnepanelen

 

Draagvlak voor de energietransitie, maar ook voor het effect van die transitie op natuur en landschap. Dat is waar Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, voor werkt. “Het is spannend. We willen zoveel mogelijk duurzame energieopwek, maar we hebben ook de rol van bewaker van de kwaliteit van natuur en landschap. Energiecoöperaties willen veel, natuurbeschermers zijn behoudender. Toch staan de belangen niet haaks op elkaar.”

De Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, kortweg NMF, is onderdeel van de Participatiecoalitie Noord-Holland. De coalitie is in het leven geroepen om te zorgen dat de transitie samen met burgers gerealiseerd wordt. Kerngroep van de coalitie bestaat uit NMF en VEINH, de Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holland. “Daarnaast werken we samen met ondernemersverenigingen, bewonersgroepen en partijen als Buurkracht. Zij weten hoe je participatieprocessen op buurtniveau organiseert.”

Lees het hele interview