Friese Zonnewijzer onderstreept belang 50% lokaal eigendom

13 maart 2020

In 2050 wil Friesland onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dit betekent een overgang naar duurzame energie, die de leefomgeving zichtbaar zal veranderen. Tijdens deze transitie moet zorgvuldig worden omgegaan met de belangen van Friese inwoners, natuur en cultuurlandschap. Voor een goede inpassing van grootschalige zonne-energie op land heeft de Friese Milieu Federatie (FMF) daarom de ZonneWIJzer ontwikkeld. De ZonneWIJzer is een handreiking voor gemeenten en ontwikkelaars bij het ontwikkelen van zonneweides en kan worden gebruikt als input voor de Regionale Energie Strategie (RES). 

Acht principes

De ZonneWIJzer van de FMF hanteert acht principes. Het eerste en leidende principe is dat het Friese landschap centraal staat bij de ontwikkeling van zonneparken. Daarnaast is het belangrijk dat de zonneparken bijdragen aan de biodiversiteit en een multifunctioneel karakter hebben. Het karakter van nieuwe zonneparken in Fryslân dient bovendien tijdelijk van aard te zijn en het park moet geen afval opleveren wanneer het wordt vervangen of weggehaald.

Lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. In de ZonneWIJzer wordt deze afspraak onderstreept. Zonneparken die voor tenminste 50% eigendom zijn van een lokale coöperatie of vereniging leveren lokale opbrengsten op. Deze opbrengsten kunnen vervolgens worden geïnvesteerd in de lokale economie, projecten van de mienskip en herstel van biodiversiteit en landschap.

Win-win

Een zorgvuldige en doordachte overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen biedt Fryslân dus vele kansen. Als zonne-energie goed wordt ingepast in het landschap levert dit een plus op voor de Friese inwoner, natuur en cultuurlandschap.

Lees het hele nieuwsbericht

Download de Friese Zonnewijzer