Eindhovense Generalenbuurt op weg naar aardgasvrij-voorbereid

27 mei 2020

Het afgelopen jaar doorliepen buurtbewoners uit de Eindhovense Generalenbuurt de Wijkaanpak Energie van Buurkracht en smeedden ze hun eigen buurtplan richting een aardgasvrije woning. Het wijkplan is inmiddels gepresenteerd en het vervolg staat alweer voor de deur.

De Generalenbuurt is een van de drie buurten die de gemeente Eindhoven in 2018 heeft aangewezen als pionierswijken om versneld van het aardgas af te gaan. Om draagvlak te creëren vond de gemeente het belangrijk dat bewoners hierover meedachten en zelf met plannen zouden komen. Buurkracht werd daarom aangetrokken om de buurten te organiseren, bewoners te activeren en samen met hen gestructureerd naar een buurtplan toe te werken.

Meedenkteam als drijvende kracht

Drijvende kracht achter het buurtplan waren de tien leden van het meedenkteam. Zij inventariseerden via enquêtes hoe buren aankeken tegen de warmtetransitie, wat hen zou bewegen mee te doen en welke thema’s in de wijk leven. Ze onderzochten alternatieven voor aardgas, organiseerden activiteiten zoals een warmtewandeling – waarbij ze om met een warmtecamera in beeld brachten waar de isolatie voor verbetering vatbaar was. En ze hielden de wijk op de hoogte van de voortgang, onder andere met updatekaarten in de bus, online verslagen en buurtbijeenkomsten op gezette tijden.

Aardgasvrij-voorbereid-plan

Gaandeweg bleek dat er voor de Generalenbuurt niet onmiddellijk een aantrekkelijk alternatief voor aardgas in het verschiet lag. Het doel van het traject voor deze pioniersbuurt werd bijgesteld: van een aardgasvrij-plan naar een aardgasvrij-voorbereid-plan. Hieronder vallen stappen als isoleren en het nemen van zonnepanelen. Dit vergt een investering, maar buurtbewoners raken ervan overtuigd als ze medebewoners spreken die een dergelijke investering al gedaan hebben.

Zonnige toekomst

Inmiddels zijn er plannen voor een vervolgtraject dat de gemeente wil starten. In dat traject wordt er bekeken welke gezamenlijke acties opgepakt kunnen worden om het voor iedereen makkelijker te maken om maatregelen te nemen. Zowel buurtbewoners als de gemeente kijken in volle tevredenheid terug op het traject. Vanwege het plan dat is gevormd, maar ook vanwege de verbinding die is ontstaan en daarmee een versterking van de sociale cohesie in de buurt.

Over het Aardgasvrijtraject