Column Roel Woudstra: Op naar een nieuwe dimensie van burgerparticipatie

1 juni 2020

In rap tempo hebben we ons digitale tools eigen gemaakt en voelen we ons er inmiddels zo comfortabel mee dat we ze steeds breder en innovatiever inzetten. Beeldbellen met opa en oma is de normaalste zaak, net als de Teams- en Zoomborrels om het weekend met collega’s in te luiden. We online bingoën erop los en gaan inmiddels zelfs weer met elkaar naar het theater. Verbinding is waar het om draait. En kan dat niet real life, dan gaan we toch digitaal? Al deze ervaringen in combinatie met de juiste benadering betekent ook dat we burgerparticipatie naar een volgende niveau kunnen tillen.

De online equivalenten die ontstaan, zijn fascinerend en veelbelovend, zeker ook vanwege de neveneffecten die kunnen ontstaan. Kijkend naar onze eigen achterban weten we dat veel bewonersinitiatieven letterlijk aan de keukentafel ontstaan en verder vorm krijgen tijdens bewonersbijeenkomsten in lokale buurthuizen. Nu dat niet meer kan en we als organisatie in sneltreinvaart leren digitaal te verbinden, doen zich ‘opeens’ nieuwe mogelijkheden en situaties voor.

Dan gaan we toch digitaal

De aanpakken met fysieke contactmogelijkheden vallen weliswaar tijdelijk weg, het stijgende vertrouwen in digitale tools – zeker ook bij bewoners – compenseert dit ruimschoots. We kunnen onze bijeenkomst toch gewoon digitaal doen, opperde een zeer gedreven buurtteam nog helemaal aan het begin van het ‘nieuwe normaal’. En zo geschiedde. Fysieke buurtbijeenkomsten krijgen een digitale invulling en buurtaanpakken worden omgeturnd in online varianten.

Vertrouwen blijft essentieel

Betekent dit dat bewoners en gemeenten elkaar nu ook beter te vinden? En komen er meer bewoners in actie? Het eerlijke antwoord daarop is: sec het digitaliseren van een methode of werkwijze is niet voldoende. Om op te schalen en meer mensen te bereiken zijn er namelijk nog een paar extra elementen nodig zijn.  Vertrouwen in de eigen buren of lokale herkenbaarheid blijft essentieel. Net als praktische en concrete handvatten, zoals concrete stappenplannen voor de lokale ambassadeurs om hun acties op te zetten, communicatiemiddelen (online én offline) om ruchtbaarheid aan een actie te geven en een aantrekkelijk aanbod als laatste zetje om buurtbewoners te overtuigen mee te doen.

Burgerparticipatie naar volgend niveau

De huidige digitaliseringboost in combinatie met bovenstaande elementen heeft het in zich burgerparticipatie naar een volgend niveau te tillen. Een niveau waar nog meer mensen zich aangesproken voelen zich in te zetten voor elkaar en hun leefomgeving. En dat het makkelijker maakt burgerparticipatie op veel meer plekken te stimuleren en te ontwikkelen. Laten we met z’n allen hiermee ons voordeel doen!

Deze column van Roel Woudstra, directeur Buurkracht, verscheen eerder in Binnenlands Bestuur. Roel deelt hierop maandelijks zijn visie op burgerparticipatie.