Brief aan energie-initiatieven voor onder de kerstboom: Laat de RES in je voordeel werken!

8 december 2020

Brief aan energie-initiatieven voor onder de kerstboom: Laat de RES in je voordeel werken!

Beste energie-initiatiefnemers en energiecoöperaties,

Afgelopen zomer presenteerden de 30 energieregio’s in Nederland hun concept-RES’en (regionale energiestrategie). Samen moeten deze plannen ervoor dat er in 2030 op land minimaal 35 TWh aan duurzame energie bij is gekomen. In de RES wordt de basis gelegd voor lokaal beleid om jóuw duurzame energieproject uit te kunnen voeren waarbij gestreefd wordt naar 50% eigenaarschap door de omgeving en goede borging van natuur, milieu en landschap.

De concept-RES’en bieden goede hoop, maar er ligt nog flink wat huiswerk voor de RES 1.0 (deadline: 1 juli 2021). Het Planbureau voor de Leefomgeving voerde over de concept-RES’en een interessante analyse uit en ook wij hebben vanuit de Participatiecoalitie onze inzichten en aanbevelingen gebundeld en gedeeld.

Om de RES’en tot een succes te maken is het belangrijk dat energie-initiatieven en -coöperaties goed weten wat de RES inhoudt en wat ze aan de RES kunnen hebben. Zodat beter bekend is wat je kunt doen om een steentje bij te dragen. Want hoe meer er vanuit de omgeving zélf wordt gewerkt aan de energietransitie, hoe groter de kans van slagen. Daarom organiseerden wij namens de Participatiecoalitie het webinar ‘Laat de RES in je voordeel werken’ tijdens het Evenement HIER Opgewekt 2020.

In aanloop naar het webinar spraken wij Brenda Harsveld van de Groninger Energiek Koepel en Leander Broere van de Natuur en Milieufederatie Overijssel over hun ervaringen met de RES’en en wat energie-initiatieven in hun ogen vooral wel en wat vooral niet moeten doen. Het interview is hier terug te kijken:

https://youtu.be/Tfdr5W0Jtek

 

De RES 1.0 moet dan wel op 1 juli a.s. ingeleverd worden, de concretisering en uitvoering gaat dan pas echt beginnen eigenlijk. Daar zijn energie-initiatieven van onderop keihard bij nodig. Om je ook in deze nieuws fase verder op weg te helpen, hebben wij de belangrijkste tips & tricks die we het afgelopen jaar verzameld hebben, gebundeld:

Met de jaarwisseling in aantocht wordt het tijd om onder de kerstboom wat afstand te nemen van de dagelijkse drukte en na te denken over het komende jaar. Wat kunnen jij en jouw mede-initiatiefnemers doen met en voor de RES in jouw regio? Hopelijk helpt het webinar en onze tips & tricks bij het voeren van het goede gesprek hierover en het smeden van mooie duurzame plannen.

We wensen jou daar veel succes, plezier en energie bij. Vanzelfsprekend zijn wij benieuwd naar jullie ervaringen en inzichten. Deel ze ook in 2021 vooral met ons en bouw mee aan het succes van de energietransitie van onderop!

Met vriendelijke groet,

Has Bakker (Natuur en Milieufederaties)
Jennie Tissingh (Energie Samen)
Thijs Wentink (HIER)