Brabantse jongeren kunnen ‘swipen’ voor de energietransitie

14 mei 2020

Brabantse jongeren ‘swipen’ voor een duurzame energietransitie

Jongeren hebben een duidelijke mening over klimaat en duurzaamheid. Toch is het lastig om hen te betrekken bij energiebeleid van Brabantse regio’s en gemeenten. Met het project ‘Stand Up!’ laat de Brabantse Milieufederatie (BMF) jongeren meepraten over de energietransitie. Hun mening telt!

De BMF wil jongeren van 18 t/m 30 jaar actief betrekken in de discussie rond duurzame energie. Al swipend kunnen ze met de online tool Swipocratie in slechts 2 minuten aangeven wat ze vinden van verschillende klimaatdilemma’s en wat ze zelf aan hun gedrag willen veranderen. Vanaf 1 april kunnen jongeren beginnen met swipen via brabant.swipocratie.nl.

Naast het swipen, worden er ook online sessies georganiseerd om dieper over de mening van jongeren te kunnen discussiëren. De uitkomsten van het swipen én van de online sessies worden gebruikt om een manifest op te stellen voor Brabantse regio’s die werken aan klimaatbeleid, de zogenoemde Regionale Energiestrategieën. De jongeren presenteren zelf hun mening aan de beleidsmakers. Op deze manier wordt de stem van jongeren echt ingebracht in regionaal klimaatbeleid.

Van, voor en door Brabantse jongeren

Er is behoefte bij Brabantse regio’s om jongeren te betrekken bij energiebeleid. Daarom lanceert de BMF het project ‘Stand Up!’ samen met de regio’s Hart van Brabant, Noordoost Brabant en Metropoolregio Eindhoven.

“Als initiatiefnemer vinden we het belangrijk dat de campagne ‘van, voor en door jongeren’ wordt,” zegt Hanne van de Ven (BMF). “Want alleen dan bereik je jongeren op hún manier. We hebben daarom ook een klankbordgroep met Brabantse jongeren, zij geven ons hele waardevolle tips over de Swipocratie om zoveel mogelijk jongeren te bereiken.” Het jongerenproject ‘Stand Up!’ is bewezen succesvol. In 2018 startte een soortgelijk project in de provincie Utrecht onder de titel ‘Watt Nou!’. Het geheim? Jongeren op hún manier benaderen en betrekken.

Regionale energiestrategie

Brabantse gemeenten en regio’s zijn druk met het maken van gemeentelijk en regionaal beleid rondom de energietransitie. Om zo de doelen van het landelijke Klimaatakkoord te halen van 49 procent CO2-reductie in 2030 en 98 procent CO2-reductie in 2050. Hiervoor moeten de regio’s aan de slag en afspraken maken over de verdeling van de opgave.

Met het betrekken van jongeren krijgt de regionale energiestrategie (RES) een extra dimensie en meer draagvlak. De BMF draagt actief bij aan deze RES-en om ervoor te zorgen dat partijen uit onze achterban, die staan voor een mooi en duurzaam Brabant, op een goede wijze worden betrokken bij het vormgeven van de RES in hun regio.

Nieuwsbericht afkomstig van de website van de Brabantse Milieufederatie