Bossche buurten nemen het voortouw in verduurzaming

5 oktober 2020

Wat is er nodig om onze buurten voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst? In de buurten Hintham en Hinthamerpark, allebei onderdeel van Den Bosch, zijn tientallen enthousiaste buren druk bezig met deze vraag. Tjeu Cornet: “Dit meedenkteam barst van de vitaliteit.”

Samen tellen de twee buurten niet minder dan 3000 woningen, uit allerlei bouwperiodes. “Dat maakt het ingewikkeld om tot één overkoepelende strategie te komen”, zegt Tjeu. Hij is een van de drijvende krachten achter het buurtinitiatief, dat is omgedoopt tot Duurzaam Hintham. “Gemeenten in Nederland staan voor de opgave om te zorgen dat wijk voor wijk van het aardgas afgaat. Maar dat lukt alleen als bewoners dat zelf willen en ervoor gaan. Den Bosch was op zoek naar proefbuurten om samen zo’n traject mee te doorlopen: welke stappen zijn nodig om straks over te stappen op een andere warmtebron dan aardgas? Hoe betrek je bewoners daarbij en wat kunnen zij zelf doen? Ik en nog iemand uit de buurt zijn hiervoor gepolst, en al snel was er een groep van zo’n 25-30 mensen om ons heen die wilden meedenken. Zo zijn we in 2019 begonnen.”

300 bezoekers op de buurtbijeenkomst
Het meedenkteam ging voortvarend van start, met ondersteuning van Buurkracht. Zo werden er drie werkgroepen gevormd, isolatie, opwek en energieopslag, die de mogelijkheden voor de buurt op die thema’s uitzochten. Ook organiseerden ze bijeenkomsten om hun buren bij het project te betrekken en op de hoogte te houden. Tjeu: “Daar kwamen 300 respectievelijk 150 buren op af. Je kan dus wel zeggen dat het onderwerp hier enorm leeft in Hintham en Hinthamerpark. Dat is allang zo: in het verleden hebben we ook al een aantal heel succesvolle energiebesparingsacties gehad in de buurt.”

Pandemie
Net toen het voorwerk erop zat voor het te schrijven wijkplan, brak de coronapandemie uit. “De derde bijeenkomst die we in de planning hadden staan om de bevindingen van de werkgroepen te presenteren, moesten we daardoor afblazen. Om onze buren toch te informeren, hebben we een brief rondgebracht met een link naar een filmpje op onze website waar ook onze presentaties te vinden zijn.”

Visie én acties
Ondertussen heeft Tjeu samen met een harde kern van 4 buurtgenoten een stuurgroep gevormd. “We wilden de bal rollend houden, en dat is goed gelukt. Elke week komen we bij elkaar en in oktober gaan we een weekend in een vakantiehuisje zitten om onze visie op de verduurzaming van de buurt echt goed op papier te zetten. Want om te voorkomen dat allerlei acties als los zand aan elkaar hangen is een totaalbeeld nodig. Daarvoor is een uitgewerkte visie handig, die van alle belanghebbenden de neuzen dezelfde kant op richt.
Ondertussen zijn we ook bezig met concrete acties. Want wij, en ook andere buren, willen aan de slag. En dat kan ook, door te kiezen voor acties die altijd goed zijn, wat de visie op onze duurzame wijk ook wordt.”

Zonnepark en inzicht
De eerste concrete actie die loopt, is een zonnepark voor de buurt. “Veel woningen in de buurt, zeker in mijn jarendertigwijk, hebben een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen. Met een eigen zonnepark kunnen we toch gebruikmaken van onze eigen, lokaal opgewekte zonne-energie. We hebben een veld op het oog en de voorbereidingen zijn in gang gezet. De tweede actie waar we mee bezig zijn, heet NXT. Voor dat project hebben we zeven representatieve typen woningen in de buurt geselecteerd. Daarvoor brengen we heel nauwkeurig in kaart: wat is ervoor nodig om die woningen duurzaam te maken, wat kost dat en hoe kunnen we dat financieren? Daarmee geven we een groot deel van de buren straks inzicht in wat ze zelf kunnen doen.”

Enorme betrokkenheid
De energie zit er nog goed in, constateert Tjeu: “Ondanks het feit dat we door de coronacrisis het directe contact met de buurt lastig kunnen onderhouden, blijft de betrokkenheid enorm. We houden buren op de hoogte via onze website, twee wijkbladen en via berichten op social media. Ik krijg de hele dag van alle kanten mails binnen, en de meedenkgroep barst van de vitaliteit. Er wordt echt meegedacht: hoe komen we verder met z’n allen. Daar krijg ik energie van!”

Lees meer over de wijkaanpak Energie van Buurkracht.