“Aardgasvrij? Wij denken graag mee!”

8 december 2019

Aardgas als verwarmingsbron heeft z’n langste tijd gehad. Wat komt daarvoor in de plaats? Wat vraagt dat van ons? Hoe kunnen we onze woning daarop voorbereiden? En wat kunnen we samen doen? In de Buitenpepers in ‘s-Hertogenbosch werken bewoners een eigen buurtplan uit, met ondersteuning van Buurkracht. Met de woorden van Siegfried uit het meedenkteam “De vaart zit er goed in”.

Met de betrokkenheid zit het goed

De gemeente heeft vijf buurten gevraagd om mee te denken over hoe in stappen een aardgasvrije buurt gerealiseerd kan worden. De Buitenpepers is een van die vijf buurten. In de buurt is veel belangstelling om daarover actief mee te denken: maar liefst 30 buren wierpen zich op om mee te doen aan een ‘meedenkteam’.

Ook de andere bewoners tonen belangstelling. Op buurtavonden over dit traject loopt het storm en vragenlijsten in de buurt kunnen rekenen op een hoge respons.

Gabbie van der Kroef van het meedenkteam: “Met de betrokkenheid gaat het goed.
Veel bewoners zijn zich bewust van het energievraagstuk en er is interesse om het wooncomfort door woningisolatie te verbeteren.”

Verfrissende aanpak!

Buurkracht is door de gemeente ingeschakeld om dit meedenkproces op gang te brengen en te ondersteunen. Gabbie vindt de aanpak verfrissend.

“We weten niet waar we uitkomen maar gaan zelf op onderzoek. Met als doel om binnen zes maanden tot een buurtplan te komen. Bernice Kamphuis, onze begeleider van Buurkracht, stuurt daar heel voortvarend op. Ik denk dat we meer dan zes maanden nodig hebben om een buurtplan uit te werken in concrete stappen, maar het mooie is dat we inmiddels beter in beeld hebben wat we als bewoners samen willen doen. We gaan binnenkort starten met gezamenlijke inkoopacties. Bijvoorbeeld voor dak- en vloerisolatie. We zijn al met bewoners begonnen met de aanleg van groene daken op onze schuren. ”

Meedenkteamgenoot Siegfried Willems: “De vaart zit er goed in. We komen regelmatig bij elkaar in klein comité of in buurtbijeenkomsten en houden iedereen via updatekaarten op de hoogte. Een effectieve manier om de buurt in beweging te krijgen. Een aantal buren, onder wie ikzelf, was al van plan een dergelijk proces te starten; met Buurkracht is dit in de versnelling gekomen. En dat de gemeente erachter staat, verleent zo’n buurtplan de nodige legitimiteit: we doen het niet voor niks.” Siegfried ziet veel voordeel in de gestructureerde aanpak van Buurkracht.

Hij vindt de buurtaanpak ook slim: “In elke buurt heb je mensen die vanuit hun eigen werk of achtergrond expertise meebrengen op allerlei terreinen. Zelf werk ik bijvoorbeeld voor de provincie waar ik me bezighoud met burgerparticipatie. Gabbie traint ondernemingsraden en vakbonden en hij heeft ook ervaring met hoe je vanuit verschillende belangen tot besluiten komt. Beiden zijn we al actief in de wijk. Andere meedenkteamleden hebben weer andere kennis en kunde. Heel nuttig om dat talent in de wijk te mobiliseren.”

Instrument voor verbetering van de leefbaarheid

Gabbie en Siegfried zien het werken aan een buurtplan meteen als mooie gelegenheid om ook andere thema’s op te pakken. Gabbie: “Zo’n proces brengt de buurt toch dichter bij elkaar. Zo kunnen we een buurtplan als instrument inzetten om ook met elkaar te kijken naar de leefbaarheid in de Buitenpepers: wat kunnen we bijvoorbeeld samen doen aan bestrijding van eenzaamheid in de buurt? Aan veiligheid?” Siegfried vult aan: “We hebben al plannen om een buurtvereniging op te richten die als de ondersteuning van Buurkracht is opgehouden, verdergaat met het buurtplan, dat dan ook verder gaat dan de voorbereiding op aardgasvrij.”

 

Het buurtplan is eind 2019 opgeleverd. Lees meer over het Aardgasvrijtraject.