Eerste Regionale Energiestrategie komt uit Zeeland

11 maart 2020

Eerste Regionale Energiestrategie komt uit Zeeland

Het plan is er gekomen door samenwerking tussen Zeeuwse maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers, in het platform ‘Zeeuws Energieakkoord’. Zeeland concentreert zich op isoleren van woningen en gebouwen, energiebesparing en elektrisch rijden met plaatsing van voldoende laadpalen. Met de industrie wil de regio ook een fabriek opzetten voor groene waterstof (uit water en hernieuwbare energie).

Voorzitter van het RES-kernteam, gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Wij kijken nuchter naar de feiten en presenteren doelen en maatregelen die haalbaar, betaalbaar maar ook noodzakelijk zijn.”

Vervolg

Als de goedkeuring er is, gaat deze RES naar het Planbureau voor de Leefomgeving. PBL bekijkt de RES’en uit alle dertig regio’s in Nederland en berekent of zij samen de doelen uit het Klimaatakkoord bereiken. Daarna gaan de samenwerkende partijen in Zeeland bekijken welke maatregelen in welke volgorde uitgevoerd gaan worden.

(Nieuwsbericht afkomstig van website Klimaatakkoord)

Download de samenvatting van RES Zeeland