Gebiedscoöperatie Rivierenland vertegenwoordigt coöperaties in RES Rivierenland

Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR) vertegenwoordigt het groeiende netwerk van de lokale energiecoöperaties in de Regionale Energiestrategie Rivierenland. Als deelnemer in de voorbereidende Regiegroep en de Stuurgroep van de RES, behartigt de GCR de belangen van de duurzame burgerinitiatieven. Ze zorgt ervoor dat ze geïnformeerd en betrokken worden.

Regio Rivierenland – het samenwerkingsverband van de acht gemeenten in de regio – is al vroeg gestart met een voorbereidingstraject op de RES, en vanaf het begin samen met de GCR. Belangrijk aandachtspunten: de juiste stakeholders aan tafel krijgen en elkaar beter leren kennen, met oog op vertrouwen en goede samenwerking.

Ervaring met coöperatieve windmolens

De GCR heeft daarnaast samen met Burgerwindcoöperatie West-Betuwe in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met alle facetten van het ontwikkelen een coöperatief windpark. Windpark Deil (11 windmolens) en Windpark Avri (3 molens), worden momenteel gebouwd en gaan eind 2019 in productie.

Als burgercoöperaties hadden ze van alle betrokken projectontwikkelaars de beste kaarten in handen voor contact met de lokale omgeving. Die rol hebben ze dan ook op zich genomen. Onder de projectnaam Betuwewind hadden ze veel succes met de ontwikkeling van lokaal draagvlak rondom de parken. De windparken zijn mede daardoor relatief snel en geruisloos het ruimtelijke proces doorgegaan. Met als resultaat: 7 van de 14 molens (50%) zijn in eigendom van de burgers.

Ondersteunend communicatietraject

De draagvlakontwikkeling van de windprojecten, samen met andere ervaringen en inhoudelijke expertise binnen het netwerk, maken de GCR een belangrijke kennisbron. De opgedane ervaringen deelt ze graag met andere partijen. Daarom zet de GCR binnen de RES Rivierenland een ondersteunend communicatietraject op, waarmee ze zoveel mogelijk inwoners van de regio wil bereiken.