Natuur & Landschap in de RES

Voor wie: RES-coördinatoren, ambtenaren, betrokken bestuurders, volksvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties

Wat: Deze publicatie bevat handvatten voor een goede omgang met natuur en landschap bij de uitwerking en uitvoering van RES 1.0. Het is daarmee een aanvulling op bestaande handreikingen die zich meer richten op het niveau van individuele wind- en zonprojecten en op de meer algemene richtlijnen in het Klimaatakkoord en de NOVI.

Download de brochure