Lokale Energie Monitor 2022

Lokale Energie Monitor 2022

De Lokale Energie Monitor is het jaarlijkse rapport dat de lokale energie-initiatieven in Nederland zichtbaar maakt en laat zien wat ze samen allemaal bereiken.

Highlight van dit jaar: omwonenden profiteren van de opbrengsten van de burger-energiecoöperaties. De coöperaties storten namelijk een deel van de opbrengst in fondsen voor de lokale omgeving. En daar worden mooie dingen mee gedaan!

Gijs Termeer, een van de directeuren van HIER, vertelt: “In 2022 zagen we wat de opbrengst van lokale energiecoöperaties voor de omgeving kan betekenen. Denk bijvoorbeeld aan het grote duurzaamheidsfonds (€ 600.000) van BetuweWind dat naar onderwijspakketten en projecten voor lokale warmtetransitie en energiearmoede gaat. Of Windpark Nijmegen-Betuwe, die in totaal €47.000 uitkeerde aan bijvoorbeeld een AED, fietsenrekken, een ecologische moestuin en een speeltuin. Hierin zie je ook de kracht van lokaal: de baten worden met de omgeving gedeeld.”