Hoe iedereen mee kan doen met verduurzamen; zes inzichten

Hoe iedereen mee kan doen met verduurzamen; zes inzichten

LSA vindt dat iedereen in Nederland mee moet kunnen doen in de energietransitie. Samen werken aan verduurzaming van de woningen in je buurt draagt daaraan bij. In haar programma Buurtenergie verbindt ze daarom bewonerscollectieven die (willen) werken aan collectieve verduurzamings-maatregelen met lokale procesbegeleiders. In 2023 deden maar liefst 48 bewonerscollectieven mee met het programma. De ervaringen en signalen van deze collectieven zijn verzameld en gepresenteerd in een publicatie.

Met Buurtenergie geeft LSA niet alleen ondersteuning in buurten en wijken, maar bouwen we ook een community. Een community van actieve bewoners die zich inzet voor een energietransitie waarin energie besparen voor iedereen toegankelijk is en bewonerscollectieven een belangrijke rol vervullen in de oplossingen. De publicatie is een verzameling van resultaten en signalen uit een community van 48 bewonerscollectieven en 26 procesbegeleiders.

Zes inzichten

In de publicatie worden zes inzichten gedeeld die zijn voortgekomen uit de bevindingen van de community:

  1. Collectieve verduurzaming en sociale samenhang zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  2. Door het thema energie op te pakken bereiken bestaande bewonerscollectieven buurtgenoten die nog niet met het thema bezig waren.
  3. De kracht van de collectieven is dat ze vanuit ontmoeting aan diverse onderdelen van de collectieve aanpak werken.
  4. De gemeente is nodig. Bijna alle collectieven werken samen met de gemeente.
  5. Vraaggerichte procesbegeleiding brengt bewonerscollectieven een stap verder.
  6. De kracht van een warme community. Uitwisseling tussen collectieven draagt bij aan succes.

Naast de zes inzichten deelt LSA verschillende interessante reviews, feiten en cijfers over bewonerscollectieven die zich inzetten voor een inclusieve en rechtvaardige energietransitie.

Download

Voor vragen of deelname aan het programma Buurtenergie, neem contact op met maartje@lsabewoners.nl.