Essay | Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties

Essay | Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties

Het is van doorslaggevend belang dat gemeenten, energiecoöperaties en projectontwikkelaars goed samenwerken. Om de Klimaatakkoord ambitie van 50% hernieuwbare energie in eigendom van de lokale omgeving en voldoende wind- en zonne-energie op land te realiseren. NVDE, VNG, de Participatiecoalitie en NP RES brengen samen het essay ‘Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties’ uit. Dit essay is een eerste stap in een dialoog over de ins en outs voor succesvolle onderlinge samenwerking.

Lees het volledige nieuwsbericht

Lees het essay Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties