Brochure | Wat er nodig is om over te gaan op collectieve duurzame warmte

Brochure | Wat er nodig is om over te gaan op collectieve duurzame warmte

Lokale warmte-initiatieven kunnen een belangrijke rol spelen bij de realisatie van de doelstelling uit het Klimaatakkoord om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. De belangrijkste reden hiervoor is dat de aanleg van een warmtenet vaak ook substantiële maatregelen in iedere woning vereist. Zonder de medewerking van woningeigenaren en bewoners zal in de praktijk weinig voortgang kunnen worden geboekt. Bewonersinitiatieven zijn vaak beter dan gemeenten en warmtebedrijven in staat om achter de voordeur te komen. Dat concluderen Klimaatstichting HIER en Energiewerkplaats Fryslân in de publicatie ‘Financiering van de warmtetransitie in de wijk’.

Download de brochure

Lees het volledige bericht