10 ervaringsverhalen over samen energie besparen

Bewonersinitiatieven op het gebied van energiebesparing en aardgasvrij wonen zijn in opkomst. Hun impact is vaak iets lastiger uit te drukken in cijfers dan van de initiatieven die energie opwekken. Om ze beter te leren kennen interviewde HIER, in samenwerking met RVO, een aantal van deze initiatieven verspreid over het land.

Duizenden vrijwilligers zijn actief bij energie-initiatieven die niet als coöperatie georganiseerd zijn. We tellen nu minimaal 700 van dit soort initiatieven. Ze richten zich op het verduurzamen van hun buurt, wijk, dorp of stad. Ze enthousiasmeren en helpen hun medebewoners om aan de slag te gaan met isoleren en energiebesparing in huis en zetten concrete stappen naar een aardgasvrije wijk. Dat gebeurt op veel plekken ook in samenwerking met de gemeente. Een grote kracht van dit soort initiatieven is bovendien dat ze de sociale cohesie in wijken en buurten versterken.

Deze bewonersinitiatieven vervullen op dit moment vaak een voortrekkersrol in de warmtetransitie en hun inzet wordt voor de toekomst cruciaal voor het slagen van deze transitie. In een reeks van 10 artikelen maken we kennis met de initiatiefnemers. Hoe zijn ze begonnen? Wat voor activiteiten ondernemen ze? Hoe bereiken ze mensen? Wie zijn belangrijke partners? Wat zijn de tips voor andere initiatieven?

Deze reeks verhalen over bewonersinitiatieven maakte HIER in samenwerking met RVO.