Zoetermeer: doorzetten en geduld

3 september 2021

Zoetermeer: doorzetten en geduld

Waar:

Nieuwkoop, Zuid-Holland

Bouwjaar woningen divers
Aantal woningen
Type bewonersinitiatief coöperatie
Gekozen warmte
Begeleidende organisatie Energie Samen

 

Vertrekpunt

De Duurzame energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) houdt zicht op dit moment met twee zaken bezig: de ontwikkeling van zonnestroom en de ondersteuning van woningeigenaren met energiebesparende matregelen. Daarnaast is de coöperatie ook betrokken bij het opstellen van de Transitie Visie Warmte. In alle gevallen is de samenwerking met de gemeente Zoetermeer van groot belang. En dat gaat met vallen en opstaan.

 

Gemeente: verschillende afdelingen verschillende belangen

Om te beginnen met de zonnestroom: DEZo heeft al een tweetal projecten ontwikkeld, met in totaal 58.000 Wp aan vermogen voor bijna 30 deelnemers. Een van de projecten is gevestigd op en gemeentelijk dak en in 2019 feestelijk geopend door de wethouder. Op dit moment heeft DEZo plannen voor nog een zestal nieuwe projecten, voor een deel op gemeentelijk vastgoed (sporthallen onder andere).  Er zijn al zo’n vijftig belangstellenden en toch ligt het nu vrijwel stil…

Vanuit de politiek en de afdeling duurzaamheid van de gemeente leeft de wens om samen te werken met bewoners. Men weet: zonder betrokkenheid van de mensen in de wijken komt de energietransitie niet van de grond. Toch kijkt de afdeling vastgoed van diezelfde gemeente er anders tegenaan: het kost tijd om met bewoners of een coöperatie afspraken te maken; hoe zit het met zeggenschap en verantwoordelijkheid;  is het niet beter om zelf die zonnepanelen er op te leggen?  Dat vraagt van de coöperatie om uitleggen, geduld en doorzettingsvermogen.

 

Energiebesparing

De tweede pijler is de ondersteuning van particuliere eigenaren bij energiebesparing. DEZo heeft een tiental energiecoaches opgeleid die in gesprek kunnen gaan, de woning opnemen en warmtefoto’s kunnen maken. Er liggen tientallen aanvragen te wachten. Vanwege corona was het de afgelopen maanden helaas niet mogelijk bij de mensen thuis te komen. Ook de gezellige, goed bezochte informatie-avonden in de diverse wijken liggen op dit moment stil. Zodra het weer kan, zal dit weer opgestart worden.

Vanuit de contacten die met deze activiteiten gelegd worden in een buurt, wil de coöperatie in iedere buurt een groep actieve mensen vormen die met elkaar de inkoop van maatregelen zou kunnen bundelen. Met inhoudelijke ondersteuning vanuit DEZo kan deze groep ook gaan  nadenken over een aardgasvrije oplossing voor de eigen buurt.

 

Verschil in tempo

In de wijk Palenstein was een jaar of twee geleden zo al een groep actieve mensen ontstaan. Mensen met een eigen woning, die graag in gesprek wilden met de gemeente over een aardgasvrije oplossing voor hun wijk. Op dat moment was de gemeente echter nog niet zo ver. Twee jaar later is de groep enthousiastelingen uit elkaar gevallen.

De gemeente is echter samen met de partners nu een grote stap verder in de richting van een aardgasvrije wijk. Palenstein is nu zelfs één van de landelijke proeftuinwijken (PAW). De gemeente heeft nu de behoefte om ook met de particuliere eigenaren gaan praten. Een kans om deze groep nieuw leven in te blazen?

Buurtwarmte signaleert dat het op meer plekken in het land soms lastig is om het juiste moment te kunnen pakken. Als de mensen in de buurt actief zijn geworden, dan willen ze ook meteen concrete actie en resultaten. De overheid kan dit tempo niet altijd  bijbenen en daardoor wachten goede plannen soms lang op uitvoering, met het risico dat initiatiefnemers opgeven.

 

Rol van de Participatiecoalitie