Wesepe: stap voor stap

12 oktober 2020

Stap voor stap

Waar:
Wesepe, Overijssel

Bouwjaar woningen (gemiddeld): voor 2000
Aantal inwoners: 1.175
Aantal huishoudens: 470
Eigendom: 81 procent koop, 8 procent huur-coöperatie, 10 procent huur overig
Leeftijd (top 3): 45-65 jaar, gevolgd door 25-45 jaar en 65 jaar en ouder
Gemiddelde WOZ-waarde: 290.000 euro
Gemiddeld inkomen per inwoner: 24.000 euro
Type bewonersinitiatief: buurtteam/energiecoöperatie

Project:

In Wesepe is al vele jaren een Buurkrachtteam actief. De focus van het team ligt op het organiseren van energiebesparende maatregelen waar iedereen in Wesepe bij kan aansluiten. Inmiddels heeft het team al vele maatregelen met succes georganiseerd. Behalve dat dit CO2 besparingen en een lagere energierekening als gevolg had, bleek het ook een opmaat te zijn om na te denken over het aardgasvrij maken van woningen.

Rol van de Participatiecoalitie:

Buurkracht heeft in het verleden het buurtteam ondersteund en begeleid bij de uitvoering van allerlei energiebesparende activiteiten. Zoals een collectieve zonnepanelenactie, asbestsanering kleine daken en gezamenlijk isoleren. Dit heeft ervoor gezorgd dat verduurzamen bij een groot deel van de inwoners hoog op de agenda is komen te staan. Het bewonersteam, dat zich inmiddels heeft verenigd als Ontwikkelteam aardgasvrij Wesepe, onderzoekt momenteel of het mogelijk is Wesepe van het aardgas af te krijgen, welke maatregelen hiervoor nodig en het meest passend zijn, en wat het gaat kosten.

Learnings:

Neem de tijd. De stap van niets naar een keer aardgasvrij is voor veel mensen een te grote stap. Gespreide investeringen op de meest passende momenten doorvoeren. Door steeds relatief kleine stapjes te zetten, voorkom je koudwatervrees en raken mensen geleidelijk aan doordrongen van de noodzaak van de energietransitie. Geduld loont!

Meer weten?

Wijkaanpak Energie van Buurkracht