Tips die het collectieve verduurzamingsproces versterken of versnellen

3 april 2024

Tips die het collectieve verduurzamingsproces versterken of versnellen

De Participatiecoalitie ondersteunt inmiddels meer dan 250 bewonersinitiatieven bij het opstarten en uitvoeren van collectieve verduurzamingsacties. In de dynamische buurtprocessen zien we, hoewel elke plek anders is, een aantal rode lijnen ontstaan die het collectieve proces versnellen en versterken. We hebben ze verzameld in dit artikel.

Wil je aan de slag met de tips maar kun je hulp gebruiken? De Participatiecoalitie helpt. Mail naar ondersteuning@departicipatiecoalitie.nl

 

Contact in je buurt:

1. Zichtbaarheid van je groep en aanbod zorgt voor een groter bereik/meer deelnemers. Bijvoorbeeld door iets ludieks te organiseren in de buurt.

2. Fysieke ontmoetingen in zaaltjes en huiskamers vergroten de kennis en zorgen voor een sterker groepsgevoel, wat de opgave verder brengt. Juist een neutrale en bekende plek als een buurthuis of wijkcentrum wordt gewaardeerd en zorgt voor contact met diverse/nieuwe buurtgenoten.

3. Bied informatie aan op verschillende plekken en niveaus. Sommige bewoners beslissen op basis van beperkte info op een website – omdat ze vertrouwen hebben in het buurtinitiatief – , anderen willen het bedrijf dat maatregelen uitvoert het hemd van het lijf vragen tijdens een informatieavond.

4. Communiceer met je buurt over de plannen. Als je flyert: bel aan en overhandig de flyer persoonlijk. Zorg voor een duidelijke stip aan de horizon, zodat je buurtgenoten weten waar jullie naartoe willen werken. Laat  ook ruimte voor hen die mee willen denken over de invulling van die stip.

5. Heel belangrijk: zorg voor een divers bewonersteam. Zorg dat er zowel voldoende communicatieve kennis, lokale kennis als technische kennis aanwezig is. Zodat je diverse buurtbewoners kan bereiken én hun vragen kan beantwoorden.

Komen tot keuze in verduurzamingsmaatregelen:

6. Als je voor het eerst met verduurzaming bezig gaat, begin dan klein. Met huiskamergesprekken, warmtecafés en dergelijke. Begin ook met de eenvoudigere maatregelen: zonnepanelen, groen dak, spouwmuurisolatie. Van het een komt het ander. Als er al een infrastructuur en uitgebreid netwerk is, kan het breder worden aangevlogen.

7. Werk aan afspraken over aansluiting van aanpakken/maatregelen/subsidies met nodige lokale partijen, zoals gemeente en woningbouwcorporatie. Dit draagt bij aan oplossingen voor diverse doelgroepen.

8. Haal op waar bewoners behoefte aan hebben. Soms hebben veel mensen bijvoorbeeld specifiek behoefte aan een bedrijf dat goed kan omgaan met verzakte spouwmuurisolatie, natuurlijke materialen.

9. Hoe concreter het aanbod, hoe makkelijker bewoners over de brug komen. Maar hou altijd ruimte voor bewoners die willen aanhaken op de invulling van het aanbod.

Realiseren van maatregelen:

10. Een goede voorbereiding van je onderhandelingspositie met bedrijven geeft zicht op de voorwaarden die je als groep belangrijk vindt en de aspecten waarover je afspraken moet maken voor in de offerte.

11. Werk met een registratiesysteem om interesse in maatregelen te verzamelen.

12. Maatregelen zijn vaak maatwerk, afhankelijk van de persoonlijke situatie van bewoners. Bij wijken met overal dezelfde huizen kunnen één of twee maatregelen collectief worden aangepakt, maar vergt het alsnog maatwerk.

13. Wacht niet te lang met bedrijven selecteren die de maatregelen moeten uitvoeren. Zo kun je direct een aanbod doen als bewoners geïnteresseerd zijn. Zoek samenwerking op met bedrijven die ervaring hebben met bewonersinitiatieven. Die hebben vaak al een proces klaarliggen dat je grotendeels kunt overnemen.

Belang van gezamenlijk proces

De Participatiecoalitie begeleidt al jaren bewonersinitiatieven die gezamenlijk stappen richting verduurzaming willen zetten. De coalitie ziet dat de drempel tot verduurzaming van woningen verlaagd wordt door er een gezamenlijk proces van te maken.

Bewonersinitiatieven zijn er vaak beter in dan andere (commerciële en publieke) partijen om hun buurtgenoten door dat collectieve proces heen te loodsen. Lokale kennis en vertrouwen spelen namelijk een belangrijke rol in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Ondersteuning nodig?

In 2024 zijn we als Participatiecoalitie weer op veel plekken in het land bewonerscollectieven aan het ondersteunen. Wil je ook aan de slag en heb je ondersteuning nodig? Laat het ons weten. Mail naar  ondersteuning@departicipatiecoalitie.nl