Stichting Delfshaven Coöperatie

3 juni 2020

Stichting Delfshaven Coöperatie

Waar: Rotterdam, Bospolder-Tussendijken

Project: Een wijkcoöperatie van bewoners en partners die sinds 2015 actief is. In juli 2019 hebben de bewoners een energiecoöperatie opgericht. Het bruist in deze wijk van het particulier en collectief initiatief. Dankzij een uitgebreide verkenning van de (on)bekende netwerken in de wijk hebben de bewoners al deze projecten en experimenten in kaart gebracht. Vanuit daar zijn ze nu op zoek naar verbindingen tussen wat er speelt in de wijk en de duurzame opgave. Zo is onder andere het initiatief WijkEnergie Werkt ontstaan waar buurtbewoners via kleine isolatieklusjes bij hun buren uit kunnen groeien tot installateur van zonnepanelen. Binnenkort gaan de eerste kandidaten uit BoTu aan de slag voor het zonnedak in Blijdorp. Ook het bouwen van een collectief zonnedak op de basisscholen Dakpark en De Boog, midden in de wijk, gaat op die manier meerdere kans bieden voor de bewoner in BoTu. Alle buurtbewoners kunnen meedoen aan dit dak omdat de panelen te huur zijn mét voordeel op de energierekening.

Rol Participatiecoalitie: In BoTu ondersteunt LSA het opbouwen van een lokaal energie-netwerk dat bestaande initiatieven en betrokkenen verbindt en bij elkaar brengt om na te denken over de gezamenlijke doelen. Hoe kan er vanuit deze samenwerking maximaal bespaard worden op CO2 in de wijk en hoe kunnen de voordelen en opbrengsten van de energietransitie ook bij de bewoners van Bospolder Tussendijken terecht komen? Een aantal sleutelfiguren/koplopers in de wijk vormen dit netwerk dat sinds enkele weken op regelmatige basis samenkomt. Ook de gemeente neemt deel aan deze overleggen. In dit netwerk wordt de wens steeds duidelijker om inzichtelijk te maken (in bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst) hoe de diverse initiatieven elkaar kunnen versterken en hoe ze samen toe kunnen werken naar gezamenlijke langetermijndoelen gericht op het aardgasvrij maken van de wijk.

“De samenwerking met LSA geeft houvast en structuur. Daarnaast versterkt het onze geloofwaardigheid en halen we er veel drive uit omdat we er niet alleen voor staan.”

Robbert (bestuurslid st. Delfshaven Coöperatie)