In Houten trekken ze samen op om wiel niet steeds opnieuw uit te hoeven vinden

16 juli 2020

Samen optrekken om wiel niet steeds opnieuw te hoeven uitvinden

Waar: Houten

Project: Het bewonersinitiatief De Hoeven Energie (gemeente Houten) is in 2015 ontstaan vanuit het idee dat we, omdat we in huizen van hetzelfde bouwjaar zijn, ook dezelfde mogelijkheden en onmogelijkheden tegen komen in de verduurzaming er van. Door samen op te trekken zorgen we dat niet ieder voor zich het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.  Ook krijgen we samen meer voor elkaar (en goedkoper) dan elk van ons individueel zou kunnen.

Omdat wat je niet nodig hebt je ook niet hoeft op te wekken is, mede op basis van de resultaten van een enquête, de afgelopen jaren de nadruk gelegd op isolerende- en andere energiebe­sparende maatregelen. Om keuzestress te beperken zijn er na een uitgebreide voorselectie diverse collectieve inkoopacties geweest. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: spouwmuurisolatie, HR++ glas en kozijnen, cv-optimalisatie, vloerisolatie en energieadvies. Vrijwilligers hebben met warmtescans de ‘energielekken’ van huizen in beeld gebracht, geïnformeerd over het optimaliseren van de CV en elektriciteitsmeters uitgeleend. Bovenstaande activiteiten zijn vanaf 2020 ondergebracht in EnergieRijk Houten, een initiatief dat zich richt op alle wijken van Houten (www.energierijkhouten.nl .

De Hoeven energie heeft nu ‘warmte’ als speerpunt. Hoe gaan we, als we van het aardgas af moeten, onze huizen verwarmen? We hebben ons o.a. verdiept in Vesta Mais. Ook stellen we ons naar de gemeente actief op. Zoals bekend moeten gemeenten in 2021 een transitievisie warmte hebben. Met de door ons verzamelde kennis participeren we in de gemeentelijke werkgroep ‘Transitievisie Warmte’. Om de mening van de bewoners van De Hoeven te weten hebben we een enquête uitgezet waarin we hen ook informeren over de warmtetransitie. De resultaten van de enquête publiceren we rond september op onze website.

De Hoeven Energie vervult de volgende rollen:

  • de rol van de Betrouwbare Buur. Via De Hoeven Energie kun je in contact komen met buurtbewoners die zelf al van alles hebben gedaan in en aan het huis;
  • de rol van Buurtautoriteit. Van De Hoeven Energie krijg je relevante informatie over hoe de energietransitie uitpakt voor specifiek De Hoeven (en wat dan handig is om te doen in het verlengde hiervan);
  • de rol van Buurtexperimentator. Met De Hoeven Energie kun je sparren over jouw ideeën, met name als je iets nieuws wilt gaan uitproberen. Wellicht kan De Hoeven Energie je zelfs helpen die plannen te realiseren. Daarna deelt De Hoeven Energie ervaringen met zowel eigen bewoners als de centrale Houtense organisaties.
  • de rol van Buurtverbinder. De Hoeven Energie brengt bewoners bij en tot elkaar om zinvolle discussies te voeren over wat de energietransitie voor bewoners van onze wijk betekent.