Rosmalen: een tuin vol energie

3 september 2021

Rosmalen: een tuin vol energie

Waar:

Sparrenburg, Rosmalen – Noord-Brabant

Bouwjaar woningen divers
Aantal woningen 1.422 (75% koop)
Type bewonersinitiatief coöperatie
Begeleidende organisatie Energie Samen

 

Project

De afgelopen jaren hebben een aantal bewoners in de wijk Sparrenburg (Rosmalen, gemeente ’s Hertogenbosch) ) samen met de wijkraad veel energie losgetrokken in de buurt. Buurtambassadeurs zijn de wijk  gegaan met de vraag: hoe ziet de wijk er in 2030 uit als de bewoners het voor het zeggen zouden hebben?

De bestuursleden van Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg: Arno Gramsma, Rob Maessen, Saskia Nieuwkoop en Morris Ham en Victor

 

Bewoners hebben veel kennis van de buurt

Onderwerpen als betaalbaar wonen, de wijk als gemeenschap, leeftijdsvriendelijke wijk, de gemengde samenstelling van de bewoners, veiligheid, bereikbaarheid, maar ook behoud van het groen en duurzaamheid zijn als thema’s naar boven gekomen.

Voor en door de wijk

Op het gebied van duurzaamheid hebben bewoners een groot doel voor ogen: als bewoners zelf de touwtjes in handen houden zodat het geld ín de wijk blijft en niet wegvloeit in de zakken van grote energiebedrijven en projectontwikkelaars. Een eerste stap daarbij is het samen opwekken van stroom. Onlangs is hiervoor de Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg opgericht. Het eerste project is het aanleggen van een energietuin op een stuk verwaarloosde landbouwgrond naast de wijk, eigendom van de gemeente. Hiervan wil de coöperatie 5 hectare benutten voor het creëren van groen en natuur – dat geeft de mensen in de wijk energie. En de overige 2 hectare zal gebruikt worden voor zonnepanelen – ook dat geeft de wijk energie! In mei hoort de coöperatie of ze toestemming krijgen het plan uit te voeren: voor en door de wijk.

Diversiteit

Als belangrijkste aandachtpunt heeft het bestuur op dit moment het werven van buurtbewoners (leden en vrijwilligers) en bekendheid genereren. De coöperatie is bezig met diversiteit: ouderen hebben een andere benadering nodig dan jongeren; hoe bereik je pubers, ouders met kleine kinderen, opa’s en oma’s? Een plan daarvoor is in de maak. Daarnaast gaat de coöperatie actief aan de slag met energie-ambassadeurs, die hun buren kunnen begeleiden bij het delen van kennis en ervaringen op het gebied van energiebesparing. Er is een toolkit in ontwikkeling en inspirerende verhalen van buurtbewoners worden verzameld. Op deze manier wordt de Sparrenburg stap voor stap meegenomen naar een CO2 neutrale toekomst en voorbereid op wooncomfort zonder aardgas.

De coöperatie praat intussen ook mee over de Transitie Visie Warmte i.o. van ‘s-Hertogenbosch, niet alleen op basis van de ‘eigen’ wijk, maar ook samen met de 4 andere pilotwijken waar zij nauw contact mee heeft.