In Berkum worden de taken verdeeld

28 juli 2020

In Berkum worden de taken verdeeld

Locatie: Berkum, Zwolle, Overijssel

Project: In Berkum werken wijkbewoners, de gemeente en andere lokale organisaties samen aan een energieneutrale wijk. De bewoners zijn georganiseerd in de stichting Duurzaam Berkum en de onderliggende coƶperatie Berkum Energieneutraal. Met hulp van de gemeente en Provincie Overijssel heeft het initiatief een professionele projectleider uit Berkum kunnen aanstellen, die het project vanuit de wijk trekt.

De gemeente en bewoners werken veel samen, en hebben de taken duidelijk verdeeld. Berkum Energieneutraal brengt duurzaamheid onder de aandacht bij wijkbewoners, organiseert de bewonersavonden en acties voor het gezamenlijk verduurzamen van woningen en kijkt naar de mogelijkheden voor collectieve opwerk van elektriciteit. De gemeente heeft op haar beurt de regie over het wijkuitvoeringsplan met de uiteindelijke keuze voor het collectief systeem.

De gemeente sluit aan bij de werkgroepen van Berkum Energieneutraal, en bewoners praten mee in de werkgroepen van de gemeente. Zo sluiten de plannen naadloos op elkaar aan, en worden de plannen constant getoetst aan de mening en input van bewoners.

Rol van de participatiecoalitie: Natuur en Milieu Overijsel is sinds de start betrokken bij Berkum Energieneutraal. Daarbij zetten we vooral in op dat zoveel mogelijk mensen weten van de opgave, daarover kunnen meedenken, en zelf actief aan de slag gaan.