Gas(t)vrije wijk Hagerhorst-Oost

1 juli 2020

Gas(t)vrije wijk Hagerhorst-Oost

Waar: Venlo, Hagerhof-Oost

Wat: Als eerste gemeente in Limburg heeft Venlo de WarmteTransitievisie eerste versie op de website gepubliceerd. Voor de wijk HagerHof-Oost is een aanpak voorgesteld die ingediend is als proeftuinaanvraag. De wijk bestaat uit veel coöperatiebezit maar ook veel particuliere eigenaren. Met vertegenwoordigers van de wijk, het Bewonersnetwerk de energiecoöperatie Samenstroom en de participatiecoalitiepartijen wordt samen met Atriensis en de gemeente gekeken hoe bewonersparticipatie het best kan worden georganiseerd. Het is een zoekproces met alle partijen. Ondanks Corona worden de online bewonersavonden goed bezocht en worden plannen uitgewerkt voor energiecoaches, een voorbeeldwoning en energieambassadeurs.