Energie voor Energie – Leiden

3 juni 2020

Energie voor Energie

Waar: Leiden, Leiden-Noord

Project: Energie voor Energie is een projectgroep van bewoners uit Leiden-Noord die verbonden zijn aan de Stichting De Leidse Uitdaging. Ze hebben een kleinschalig en bijzonder ontmoetingspunt midden in het park: Theehuis Noord. De kerngroep is met een sterke motivatie gestart. Bewoners zien dat hun wijk verschillende gezichten krijgt: rijke, energiezuinige, zelfvoorzienende buurten enerzijds, tegenover arme buurten die hoge kosten houden en afhankelijk blijven van dure leveranciers. Deze tweedeling willen zij tegengaan en vanuit die motivatie hebben ze bij LSA bewoners uit de participatiecoalitie aangeklopt.

Rol Participatiecoalitie:

Afgelopen tijd heeft LSA dit initiatief ondersteunt in vormen van communicatie, groepsvorming en het opbouwen en versterken van hun lokale netwerk. Het doel is om vanuit bestaande organisaties, initiatieven en betrokken partijen zoals de gemeente en woningbouwcorporatie, een lokaal buurt energie netwerk te creëren. Vanuit daar willen ze gezamenlijk vormgeven aan de energietransitie. Het opbouwen van het netwerk heeft alles te maken met communiceren, werken aan vertrouwen, elkaar leren kennen en ontmoeten. Daar zet de groep volop op in. Dat kost tijd. Het netwerk krijgt langzaam vorm. Een recent voorbeeld; Nu helaas de meeste bestaande plannen van het bewonersinitiatief even op een lager pitje kwamen te staan door corona, bedachten ze de actie met cadeautasjes. In samenwerking met de woningbouwvereniging, zorginstelling en de voetbalclub hebben ze een heleboel nieuwe buurtbewoners en actoren leren kennen die interesse hebben getoond in hun ambities voor de energietransitie.

“Wat ik goed vind aan de samenwerking met LSA is het kritisch meedenken in met name de praktische aanpak bij ons in de buurt. Ook de inbreng van kennis en ervaring uit andere delen van het land zijn erg waardevol.”

Henk (actief betrokken bij Energie voor Energie

3 juni 2020