De Buitenpepers, ‘s-Hertogenbosch

4 juni 2020

De Buitenpepers

Waar: Den Bosch, wijk De Buitenpepers
Project: Bewonersinitiatief in samenwerking met gemeente Den Bosch met als doel: een buurtplan richting aardgasvrij. De Buitenpepers is een van de vijf proefbuurten om er de eerste stappen naar aardgasvrij te onderzoeken. Eind 2019 werd het buurtplan opgeleverd.

Rol van de Participatiecoalitie: De Wijkaanpak Energie van Buurkracht stond centraal in dit traject. Om participatie en draagvlak onder de bewoners te creëren zijn er diverse grote buurtbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is er een meedenkteam geformeerd dat bestaat uit buurtbewoners. Tijdens kleinere meedenksessies schreven bewoners zelf hun buurtplan. Een onafhankelijke begeleider van Buurkracht bewaakte het proces en fungeerde als verbinder tussen bewoners en de gemeente.

Meer weten?
Aardgasvrij bewonersinitiatief in De Buitenpepers, zo ging het in z’n werk