Borssele: ‘laat de energietransitie voor iedereen winst zijn’

3 september 2021

Werkgroep BEN 2030: ‘laat de energietransitie voor iedereen winst zijn’

Waar:

dorp Borssele, gemeente Borsele, Zeeland

Bouwjaar woningen divers, relatie veel vrijstaand, klein deel beschermd dorpsgezicht
Aantal woningen 474
Type bewonersinitiatief werkgroep duurzaamheid
Gekozen warmte onderzoek naar de haalbaarheid van restwarmte van o.a. Zeeland Refinery
Begeleidende organisatie Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)

 

Ambitie

De werkgroep BEN2030 wil het dorp Borssele helpen verduurzamen. De werkgroep is nieuw en is ontstaan tijdens de dorpsbijeenkomst B2030 van de gemeente Borsele (juni 2019). De gemeente daagde hen uit te dromen over Borssele in 2030. Dat leverde mooie vergezichten op. Ze willen verschillende activiteiten organiseren voor hun dorp en werken aan een plan van aanpak om het dorp energieneutraal te maken. Of zoals een lid van de werkgroep het verwoordt: “Onze insteek is: laat de energietransitie voor iedereen winst zijn.”

 

Project

Welke stappen worden er ondernomen richting het aardgasvrij maken van het dorp? Het dorp zet in op groene energie en ziet tevens kansen om met de restwarmte van hun buren, de industrie, hun woningen in de toekomst te verwarmen. Het gebruik van restwarmte voor woningaanbod staat echter nog in de kinderschoenen. Op initiatief van de gemeente en samen met de ZMf denken bewoners mee over de mogelijkheden en de haalbaarheid, en wat de restwarmte betekent voor hun dorp. Aan de andere kant zetten zij zich ook in voor het beter isoleren van de woningen in het dorp. Hierbij wordt een integrale aanpak gehanteerd. Zo worden bewoners tijdens een buurtavond geïnformeerd over isolatie, maar ook over zonnepanelen m.b.t. beschermd dorpsgezicht en kunnen bewoners gebruik maken van vouchers voor een integraal energieadvies.

 

Rol van de Participatiecoalitie

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)t helpt vanuit de Participatiecoalitie met bemiddeling, advisering, inzet netwerk en praktische ondersteuning aan bewoners en de gemeente.