Bewoners Zandweerd in Deventer verkennen de mogelijkheden

25 juni 2020

Bewoners van Zandweerd in Deventer verkennen de mogelijkheden

Waar:
Deventer, Zandweerd

Project:
In deze wijk liggen kansen om van het aardgas af te gaan. Hier is het gebruik van restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie een mogelijke alternatieve warmtebron. Buurkracht onderzoekt de mogelijkheden in samenwerking met de bewoners van de wijk.

Rol van de Participatiecoalitie:
De betrokkenheid en inbreng van de bewoners om een aardgasvrije wijk te realiseren is van groot belang. Deze taak ligt bij Buurkracht. De eerste twee buurtbijeenkomsten trokken volle zalen met ruim 150 bewoners, er is een meedenkteam van 12 actieve bewoners en de volgende online buurtbijeenkomst staat op de agenda.

Learnings:
Het vormen van een compleet meedenkteam vergt tijd. Er zijn verschillende ‘subteams’ opgezet, zodat iedereen vanuit zijn of haar expertise een bijdrage kan leveren.