Bewoners van ’t Ven bereiden zich voor op AGV

2 juli 2020

Waar:
’t Ven, Eindhoven

Bouwjaar woningen (gemiddeld): 1925-1950
Aantal inwoners: 4.045
Aantal huishoudens: 2.065
Eigendom: 40 procent koop, 40 procent huur-coöperatie, 13 procent huur overig
Leeftijd (top 3): 25-40 jaar, gevolgd door 45-65 jaar en 65 jaar en ouder
Gemiddelde WOZ-waarde: 206.000 euro
Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik: 1,4m3 gas, 2,450 elektriciteit kWh
Gemiddeld inkomen per inwoner: 22.300 euro
Type bewonersinitiatief: buurtteam

Project:
De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners in de wijk meedenken over het thema aardgasvrij en dat zij zelf met plannen komen.

Rol van de Participatiecoalitie:
Buurkracht is gevraagd om bewoners te enthousiasmeren, activeren en daarnaast samen op een gestructureerde manier naar een buurtplan toe te werken. Hiervoor is de Wijkaanpak Energie gebruikt. Dit traject is nu afgerond, de eerste stappen zijn gezet en er is een buurtplan opgeleverd.

Learnings:
Met de Wijkaanpak Energie worden bewoners niet alleen in beweging gebracht, maar het draagt ook bij aan de sociale cohesie in de wijk.

Meer weten?

’t Ven op weg naar aardgasvrij-voorbereid