Betaalbare en schone energie in Everdingen

3 september 2021

Betaalbare en schone energie in Everdingen

Waar:

Everdingen

Bouwjaar woningen divers
Aantal woningen 474
Type bewonersinitiatief coöperatie
Begeleidende organisatie Natuur en Milieufederatie Utrecht

 

Project

Energiecoöperatie Huibertstroom wil samen met de bewoners van Everdingen betaalbare en schone energie realiseren. Met subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden en de provincie Utrecht wordt hard gewerkt om de plannen vorm te geven. Het dorp Everdingen ligt aan de rivier de Lek. Door warmte uit de rivier te halen kunnen de woningen van het dorp worden verwarmd. Door middel van bewonersavonden en informatiesessies worden de bewoners meegenomen in het proces en de plannen. Door de goede samenwerking met de gemeente komt het initiatief bij de juiste partijen aan tafel. Dat is hard nodig als je een collectief systeem wilt ontwikkelen.

 

Rol van de Participatiecoalitie

De Natuur en Milieufederatie Utrecht helpt vanuit de Participatiecoalitie door het participatieproces te ondersteunen en financieringsbronnen te identificeren voor het vervolg.