Ameland begint bij bewoners

20 mei 2021

Ameland begint bij bewoners

Waar:

Ameland

Bouwjaar woningen divers
Aantal woningen 1.737
Type bewonersinitiatief coöperatie
Begeleidende organisatie

 

Project

Met het project ‘Buren geeft Energie’ bereidt het dorp Buren op Ameland zich voor op verduurzaming van alle woningen. De Amelander Energie Coöperatie AEC werkt hier samen met onder meer Dorpsbelang Buren, de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente. Ameland wil in 2035 alle woningen van het aardgas af hebben, dus vijftien jaar eerder dan de landelijke doelstelling. Het uitgangspunt is dat de verandering vanuit de bewoners zelf komt en niet van bovenaf is opgelegd.

Wanneer huishoudens goed geadviseerd kunnen beginnen met het verlagen van hun warmtevraag, kan de keuze van een duurzame warmtebron nog wel even wachten. Dit geeft mensen bedenktijd. Wie snel wil, kan snel, maar wie er nog niet uit is, hoeft er geen stress van te hebben en kan toch al aan de slag.

 

Rol van de coöperatie

Dorpsbelang Buren is begonnen met van elke (!) woning in het dorp warmtescans te maken en de bewoners een gepersonaliseerd rapportje met warmtebeeldfoto’s aan te bieden. Daarnaast krijgen alle bewoners het verzoek een vragenlijst in te vullen over het energiegebruik en de besparende maatregelen die al zijn getroffen. Het idee is dat de bewoners op basis hiervan en met hulp van experts een plan kunnen maken voor het verduurzamen en uiteindelijke aardgasvrij maken van hun woning.

 

Learnings

Het is belangrijk dat het initiatief niet bij de gemeente vandaan komt maar bij een bestaande groep, in dit geval het Dorpsbelang Buren. AEC geniet veel vertrouwen in het dorp en ondersteunt de actie waar mogelijk. De gemeente faciliteert en helpt bij de organisatie en communicatie. Deze werkwijze past Ameland nu ook toe in de andere dorpen op het eiland. Het idee is dat deze werkwijze ‘van onderaf’ ook de basis wordt van de Transitievisie Warmte die de gemeente opstelt. Daarin spelen de dorpsbelangen de AEC dus ook een cruciale rol.