Aengwirden Aardgasvrij

7 mei 2021

Aengwirden Aardgasvrij

Waar:

Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot (Aengwirden), Gemeente Heerenveen

Bouwjaar woningen divers
Aantal woningen 700
Type bewonersinitiatief coöperatie
Begeleidende organisatie NMF

Project
De komende twee jaren voeren Energie Coöperatie Aengwirden met Plaatselijk Belang Aengwirden en Stichting Ondernemers van Aengwirden het project Aengwirden Aardgasvrij uit. Doelen van het project zijn de realisatie van een EnergieTuin voor de collectieve opwek van hernieuwbare elektriciteit als vervanger voor aardgas, de inrichting van een energiegemeenschap waarbinnen onderling energie kan worden gedeeld en de totstandkoming van een eigen DorpsUitvoeringsPlan (DUP) Aardgasvrij. In het uitvoeringsplan zal worden aangeven hoe de dorpen in Aengwirden het komend decennium toewerken naar een aardgasvrije samenleving in 2030.

LEEF
Om burgerinitiatieven te ondersteunen op het gebied van duurzame energie, heeft de gemeente Heerenveen het Lokaal Energie Experimenten Fonds (LEEF) in het leven geroepen. De gemeente Heerenveen en Provincie Fryslân ondersteunen Aengwirden Aardgasvrij met een bedrag van €100.000.

Overhandiging van de subsidie voor uitvoering van Aengwirden Aardgasvrij door wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen aan initiatiefnemers