Aardgasvrije wijken en het betrekken van bewoners

Aardgasvrije wijken en het betrekken van bewoners

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Dat betekent dat alle 8 miljoen woningen in de komende 28 jaar over moeten op een duurzame warmtevoorziening. De doelstelling is dat dit in 2030 bij de eerste 1,5 miljoen woningen gerealiseerd is.

Zonder bewonersparticipatie geen warmtetransitie. Het is essentieel dat bewoners zich betrokken voelen bij de plannen voor hun eigen buurt, erachter staan en mee willen doen. Want uiteindelijk lukt het alleen om aardgasvrij te worden als iedereen meedoet.

Bewonersparticipatie is een complex onderwerp en kun je op verschillende manieren inrichten. Hoe pak je het als gemeente of andere partij nou het beste aan?

Hieronder lichten we 7 vragen uit die mogelijk bij jouw organisatie spelen. Daarbij geven we steeds voorbeelden van projecten waar de Participatiecoalitie bijdroeg aan een goed proces waarin bewoners centraal stonden. Zo krijg je gevoel bij wat bewonersparticipatie bij aardgasvrijprojecten inhoudt en hoe de Participatiecoalitie hierbij kan helpen.

1. Je wil een wijk aardgasvrij maken en daar bewoners bij te betrekken. Hoe begin je?

Helaas, geen items gevonden.

2. Hoe sluit een bewonersinitiatief aan bij de regierol van de gemeente in de warmtetransitie?

Helaas, geen items gevonden.

3. Hoe leg je als gemeente afspraken vast met een bewonersinitiatief?

Helaas, geen items gevonden.

5. Stel, je bent als gemeente al begonnen met plannen maken voor een wijk. Hoe betrek je daar dan alsnog een bewonersinitiatief bij?

Helaas, geen items gevonden.

6. Welke ervaringen zijn er al met verschillende vormen van eigenaarschap bij warmtenetten?

Helaas, geen items gevonden.

7. Hoe houd je rekening met een groene en leefbare buurt als je aan de slag gaat met de wijkaanpak?

Helaas, geen items gevonden.